Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, липень 2003 року

Інтернет Асоціація учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ) та
Українська Національна Інтернет Асоціація України (УНІА)

ПРЕС-РЕЛІЗ

7 липня 2003 року
м. Київ

1 липня 2003 року в приміщенні готелю „Київ” громадською організацією "Інтерньюз – Україна" було організовано обговорення питань реформування та розвитку українського національного домену .UA в мережі Інтернет та відносин, пов’язаних з адмініструванням цього домену, правил реєстрації та використання доменних назв.

Присутніми на цьому обговоренні були представники Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ), Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА), партнерів організації "Інтерньюз Україна" – Інтернет Асоціації України (ІнАУ), ТОВ "Хостмайстер", Всеукраїнської громадської організації „Українська Інтернет Спільнота” (УІС), громадської організації "Інститут інформаційного суспільства", Посольство США в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", Американської торгової палати в Україні. На зустрічі також були присутні представники Асоціації "Україна – розвиток через Інтернет", головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, представники інших організацій. В зустрічі не приймали участь офіційні представники державних органів управління, які, як відомо, утримались від участі в обговоренні цих питань до прийняття відповідного рішення Уряду України.

Питання адміністрування домену .UA, правил реєстрації та використання доменних назв в доменному просторі .UA мережі Інтернет, аспекти захисту прав інтелектуальної власності при реєстраціях доменних назв, питання відповідності системи відносин в цій сфері чинному законодавству України, питання участі держави у розвитку та управлінні доменом .UA є дискусійними з боку різних сторін Інтернет співтовариства в Україні. Більшість з перелічених та інші питання й були предметом обговорення на цій зустрічі.

Найбільш дискусійними виявилися питання участі держави в процесі розвитку та адміністрування домену .UA. Слід нагадати, що з кінця 2000 року за участю органів державного управління та недержавних організацій – представників ринку Інтернет в Україні – Асоціації операторів зв’язку ТЕЛАС, Асоціації учасників ринку Інтернет в Україні (АУРІУ), Інтернет Асоціації України (ІнАУ), пізніше Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА) було ініційовано відкритий консультаційний процес щодо питань реформування системи адміністрування домену .UA, як загальнодержавного суспільного ресурсу України в мережі Інтернет. В кінці 2002 року, в результаті спільної роботи, сторони дійшли висновків та згоди щодо створення спеціалізованого недержавного об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)", яке має здійснювати функції адміністрування домену .UA та в управлінні якого, на принципах паритету інтересів, мають бути представлені різні частини Інтернет співтовариства України та органи державного управління у сфері телекомунікацій, інформатизації та захисту інформації. До спільного консультативного процесу були запрошені діючі адміністратори домену .UA, п. Д.Кохаманюк та І.Свиридов, інші адміністратори доменів загального користування в домені .UA, які виконували функції адміністрування у попередні роки здебільшого на громадських засадах. Але, як відомо, не зважаючи на існуючі рекомендації, міжнародну практику і норми щодо адміністрування національних доменів верхнього рівня та без будь-якого попереднього узгодження своїх дій із сторонами Інтернет співтовариства - учасниками існуючого на той час процесу реформування, приватними адміністраторами було утворено ТОВ "Хостмайстер", якому громадяни Д.Кохманюк та І.Свиридов за приватною угодою передали "права" щодо управління доменом .UA. Цим приватним товариством самостійно були розроблені та, без належного обговорення, погодження із сторонами процесу реформування і дотримання норм законодавства, введені в дію з 15 серпня 2001 року "Правила домену .UA", які, як частина договірних відносин між ТОВ "Хостмайстер" та компаніями – реєстраторами доменів, поширюються на всіх користувачів доменних назв в різних рівнях домену .UA. В січні 2003 року, без залучення будь-яких інших сторін, товариством "Хостмайстер", Інтернет Асоціацією України (ІнАУ), що відмовилась від участі в процесі створення об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)", Всеукраїнською громадською організацією "Українська Інтернет спільнота" (УІС) та приватними особами п. Д.Кохманюком та І.Свиридовим було укладено Угоду про створення Громадської наглядової Ради з питань адміністрування домену .UA.

Учасниками дискусії, з боку опонентів створення об'єднання UANIC - ІнАУ, ТОВ "Хостмайстер" та УІС, проголошувалось про те, що нібито в цей час досягнуто стабільної ситуації з адміністрування домену .UA, в результаті якої існує згода між учасниками Громадської наглядової Ради та створено модель адміністрування, яка включає "законодавчу" (у вигляді Громадської Ради), "виконавчу" ( в особі ТОВ "Хостмайстер") та "судову" (у вигляді Третейського суду ІнАУ) гілки влади, та ця модель, включаючи "Правила домену .UA", на їхній погляд, є стабільною та не потребує змін. Іншими учасниками дискусії вказувалось на невідповідність існуючої ситуації і правил діючому законодавству України та існуючим міжнародним нормам й положенням щодо управління національними доменами в мережі Інтернет, неврахування законних прав володарів різних об’єктів інтелектуальної власності та осіб, яки можуть не мати торгових марок, але мають такі ж рівні права щодо доменних назв в домені .UA. Спірними виявились питання щодо відповідності укладеної угоди про створення Громадської наглядової Ради антимонопольному законодавству України, можливості та бажанню участі в цій раді офіційних представників органів державного управління та інших організацій, в ситуації, коли умови роботи цієї ради заздалегідь визначені та пропонуються такими як є, без будь-кого попереднього обговорення та узгодження із іншими можливими сторонами ради. В обговоренні були наведені приклади зловживання товариством "Хостмайстер" своїм монопольним становищем через небажання укладення угоди з компанією – реєстратором доменних назв, яка виступає з критикою діяльності цього ТОВ "Хостмайстер".

Під час обговорення всі сторони наголошували на необхідності розмежування повноважень "законодавчої", "виконавчої" та "судової" функцій в адмініструванні домену .UA, але при цьому різні учасники дискусій мали власні погляди щодо реалізації такого розподілу.

На круглому столі, опонентами в дискусії, наголошувалося, що у варіанті, запропонованому АУРІУ з іншими учасниками процесу створення UANIC, нібито за державою залишається останнє слово при вирішенні будь-якого питання, і в цьому процесі перевага надається тільки одній стороні – державі, що може призвести до збільшення конфліктів. Але такі висловлювання, які лунали і до проведення цього круглого столу, абсолютно не відповідають дійсності. Адже у вирішенні усіх питань за моделлю об'єднання UANIC та його Координаційної ради інтереси всіх секторів ринку, представлених в Координаційній раді, мають рівні пріоритети, а остаточне рішення приймається на демократичній основі — узгодженою більшістю голосів членів ради.

Зокрема представниками АУРІУ було наголошено, що сторони – учасники процесу створення об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)", дотримуються принципів стабільності та безперебійності функціонування домену .UA, визнання всіх існуючих здійснених реєстрацій доменних назв та відповідних термінів, визнання договірних відносин із компаніями – реєстраторами, необхідності забезпечення можливості участі в управлінні недержавним об'єднанням UANIC різних сторін Інтернет співтовариства в Україні, враховуючи завдання та інтереси органів державного управління, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та балансу інтересів всіх користувачів щодо реєстрацій назв в домені .UA на умовах зручних та прозорих процедур реєстрацій доменних назв, розвитку електронної комерції, електронного врядування, цифрового електронного підпису та електронного документообігу, відкритості та свободи змісту (контенту) в Інтернет, чіткої формалізації відносин в сфері реєстрацій та використання доменних назв в різних рівнях домену .UA в рамках діючого законодавства України та існуючих міжнародних рекомендацій і принципів щодо адміністрування доменів в мережі Інтернет.

Саме з метою врегулювання зазначених питань ці сторони звернулись до Президента та Уряду України підтримати їх пропозиції та визначити повноваження недержавного об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)", Координаційної Ради домену .UA і гарантувати можливість участі різних сторін Інтернет співтовариства в процесі розробки нових правил та адміністрування домену .UA.

Оригінальне повідомлення:
http://www.auriu.org/press-relis-07072003.htm


Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net