Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, December 24, 1999, з поновленнями - травень 2000 р.

Аналіз до Плану заходів
по нормалізації і гармонізації адміністрування
національного домену вищого рівня .UA
згідно міжнародних норм і рекомендацій

Зауваження.

Даний документ є результатом виконання ініціативного проекту Секції Інтернет- провайдерів ТЕЛАС від 20 квітня 1998 року, рекомендацій другої Ялтинської конференції і З'їзду Інтерент- провайдерів України і фірми Глобал Юкрейн, а також участі представників України в роботі відповідних міжнародних організацій, робочих груп і ініціатив RIPE, CENTR, TERENA, IETF протягом минулого року, починаючи з наради RIPE 28 - 30 січня 1998 року.

1. Мета даного документу

Метою даного документу є аналіз стану з розвитку організаційної структури Інтернет в світі пропозиція конкретних детальних заходів по реорганізації адміністрування національного домену вищого рівня .UA і узгодження його з міжнародними нормами і рекомендаціями.

2. Преамбула

1. Інтернет останнім часом перетворився на одну з основних рушійних сил розвитку світової економіки і одночасно її міжнародної/світової інтеграції.
2. Для Україні на етапі перебудови (створення сучасної економіки) Інтернет повинен стати справою державною.
Відповідно державного регулювання потребує система доменних імен українського домену/сектору .UA, що є ресурсом який в міжнародній практиці признано національним Інтернет-ресурсом кожної країни.
3. Суттєво зросла роль і необхідність міжнародної координації в області Інтернет. З цією метою з ініціативи Уряду США і за підтримкою Європейського Співтовариства в жовтні 1998 року було створено тимчасовий координаційний орган ICANN (ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, далі - ІКАНН; http://www.icann.org/), що повинен за 2 роки створити необхідну міжнародну структуру для адміністрування і координації розвитку Інтернет в світі.
4. Восени 1999 року було закінчено формування структури ІКАНН, що представляє три основні організаційно-технічні компоненти - Інтернет-адреси, доменні імена та коммунікаційні протоколи, що забезпечують функціонування розподіленої структури Інтернет, а також відображає інтереси основних груп користувачів і сторін, зацікавлених в розвитку Інтернет.
На даний момент структура ІКАНН включає:
З ASO (Address Supporting Organisation) - Асоціація регістраторів Інтернет-адрес
З DNSO (Domain Name Supporting Organisation) - Асоціація регістраторів доменних імен
З PSO (Protocol Supporting Organisation) - Асоціація організацій, що займаються розробкою протоколів Інтернет
З Government Council - Рада, що складається з представників країн і займається питаннями, що стосуються інтересів країн в цілому і питаннь міжнародного співробітництва, включаючи гармонізацію законодавчої бази і регулювання Інтернет в країнах.
ASO і DNSO утворені регіональними представництвами відповідно регістраторів Інтернет адрес і доменних імен.
5. Європейські країни для скоординованного представництва своїх інтересів в DNSO та ICANN створили в травні 1998 року Європейську Раду Регістраторів національних доменів вищого рівня CENTR (Council of European National Top level domain Registries, http://www.ripe.net/centr/), що суттєво вплинув на формування самих DNSO та ICANN.
6. Необхідність швидких і скоординованих дій виходить з існуючих міжнародних ініціатив і процесів, що йдуть в світі і Європі по реорганізації адміністрування стратегічних ресурсів і компонентів Інтернет-інфраструктури, частина яких належить до сфери національних інтересів України в сучасному динамічному світі, що розвивається.

3. Сучасний стан питань з розвитку і адміністрування Інтернет в Україні

1. Адміністрування виконується комерційною фірмою і персонально двами громадянами України, що проживають зараз в США
2. В 1998 році з ініціативи Секції Операторів Інтернет ТЕЛАС було проведено (виконано проект) по вивченню шляхів гармонізації адміністрування доменом .UA в Україні. Результати було представлено на нараді СЕНТР 20 травня 1998 року в Стокгольмі.
3. Результатом виконаної роботи є підготовані ряд аналітичних оглядів і основних документів, що наведені і розміщені на веб-сервері http://www.uazone.org/inet/
4. Консультації в червні-липні 1998 року щодо створення Асоціації Провайдерів Інтернет України з метою координації розвитку Інтернет в Україні не досягли консенсусу серед провідних ІСП.
5. Наступна спроба створення Асоціації ІСП і реорганізації системи регулювання доменних імен в Україні була зроблена в червні 1999 року на зїзді ІСП, де були присутні представники 40 українських ІСП.
Але недостатня підготовка, відсутність детального плану, невизначеність першочергових задач і відсутність всебічної підготовки з'їзду, фактично, не привели до будь-яких результатів.
Явною помилкою (слабою стороною) організації було відсутність залучення до підготовки заходу основних зацікавлених сторін і в першу чергу представників Інтернет-бізнесу і провідних ІСП
6. Описані вище спроби також дали яскраву ілюстрацію необхідності державного ініціювання реорганізації системи регулювання Інтернет в Україні і, зокрема, системи реєстрації доменних імен національного домену .UA. Держава повинна зіграти роль гаранта перетворень/реорганізації, як це було майже в усіх Європейських країнах останніми роками. Так, після робочої наради предствників ІСП та Держави почався процес реальної інтеграції між провайдерами, державними установами, законодавцями заради вирішення питань що стосуються розвитку українського сегменту мережі Інтернет. В тому числі працює ініціативна група зі створення Української Інтернет ассоціації (УІА), реєструються установчи документи. Реально створено українську точку обміну трафиком (UA-IX) http://www.ua-ix.net.ua/, почато обговорення питань щодо створення національного Регістру домену UA ( список розсилки: igroup@nic-ua.org.ua).

4. Необхідність для України в гармонізації системи адміністрування Інтернет

1. Інтернет є відкритою системою, але при цьому існує загроза значної ізоляції в доступі і користуванні значними продуктивними ресурсами Інтернет-економіки в випадку неузгодженості технічної і адміністративної інфраструктури Інтернет в світі і Україні, основою якої фактично є ієрархічна система авторизації доступу до основних мережевих і інформаційниї ресурсів Інтернет, а також виконання основних операцій обміну інформацією, включаючи фінансові операції.
2. Гармонізація є необхідною умовою для розвитку Інтернет-бізнесу і залучення зовнішніх інвестицій, без яких розвиток Інтернет-бізнесу в Україні неможливий.
Зауваження. Незважаючи на глобальний характер Інтернет в розповсюдженні інформації без кордонів (і утворення інформаційного простору без кордонів), фактичний розвиток Інтернет-бізнесу і Інтернет-економіки в країні неможливий без гармонізації системи адміністрування Інтернет і законодавчої, а також банківської системи в Україні з міжнародними.
3. В звязку з швидким розвитком Інтернет в Україні, система технічної підтримки і координації розвитку Інтернет починає відігравати значну роль в забезпеченні національної безпеки країни в галузі сучасних комунікацій і Інтернет.
4. Для України на етапі створення сучасної економіки реалізація заходів по гармонізації адміністрування Інтернет зі світовими нормами повинна стати першочерговою задачею подальшого розвитку Інтернет-галузі в країні. Відповідно державного регулювання потребує система доменних імен українського домену/сектору .UA, що є ресурсом який в міжнародній практиці признано національним Інтернет-ресурсом кожної країни.
5. Одним з основних компонентів розвитку Інтернет в Україні, як в інших країнах, є швидкий розвиток інформаційних ресурсів Інтернет, який найбільше потерпає від стагнаційної системи реєстрації і адміністрування доменних імен.

5. Першочергові задачі

1. Встановлення системи адміністрування Українським сектором Інтернет у відповідності з міжнародною практикою, включаючи, в першу чергу, повернення формального і фактичного адміністрування національним доменом .UA в Україну і надання повноваженнь в цьому спеціалізованому підприємству - Регістру, створеного і діючого за законами України і на території України.
2. Розробка структури регулювання та саморегулювання Інтернет в Україні, що має відображати інтереси всіх зацікавлених груп, що приймають участь в розвитку Інтернет в країні, включаючи в першу чергу представників Інтернет-бізнесу. Ця задача може відноситись до галузевих інтересів Інтернет і телекомунікацій. Вирішення цієї задачі потребує фактично передбачає визнання/організцію Інтернет як специфічної галузі економіки в Україні.
3. Нормалізація і гармонізація законодавчої бази для розвитку Інтернет-галузі економіки як інфраструктурного компоненту сучасної економіки інформаційного суспільства. Створення механізмів захисту прав та свобод громадян Украіни в мережі Інтернет.
4. Необхідним компонентом системи реорганізації також повинно стати встановлення в Україні системи/режиму захисту Інтелектуальної власності у відповідності з міжнародною практикою, що є необхідним елементом Інтернет-економіки і умовою для України для інтерграції в міжнародну Інтернет-економіку.

5. Запропоновані акції/дії

див. Додаток 1

Додаток 2

Технічні і організаційні основи побудови Інтернет

1. Стійка і надійна робота Інтернет-інфраструктури залежить від надійної роботи ієрархічної системи доменних імен (DNS - Domain Name System) і корньового сервера системи (Root Server), що підтримує домен вищого рівня (TLD - Top Level Domain). Для більшості національних провайдерів і користувачів Інтернет таким доменом вищого рівня є національний домен ccTLD (Country Code TLD), що утворюється з існучих двохбуквенних кодів країн, що визначені міжнародним стандартом ISO 3188.
2. Необхідним компонентом скординованого розвитку Інтернет і національної системи доменних імен DNS є надійна робота національного Регістру доменних імен (НРДІ), який повинен стати основним координаційним органом в проведенні єдиної технічної політики в розвитку Інтернет в країні згідно з межнародними нормами і рекомендаціями, а також представляти інтереси Інтернет-індустрії України в міжнародних технічних структурах.
3. Згідно існуючих рекомендацій IETF (Internet Engineering Task Force) і останніх рекомендацій міжнародних координаційних органів і ініціатив (DNSO - Domain Name Supporting Organisation, CENTR - Council of European National Top level domain Registries) адміністрування національного домену повинно виконуватись Національними Регістрами, що є законними (уповноваженими) особами для відповідної країни і діють на території і згідно з законами своєї країни.

 


Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net