Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, 5 листопада 2003 року


Відповідь Президента та генерального директора ICANN
пана Пола Тумей (Dr. Paul Twomey, President and CEO ICANN)


5 November 2003


Mr Vitaly Gaiduk
Vice Prime Minister of Ukraine
Cabinet of Ministers of Ukraine
Hrushevsky St., 12/2
KYIV 01008 UKRAINE

BY EMAIL AND POST


Dear Vice Prime Minister Gaiduk,

Thank you for your letter of 20 September 2003 (Reference # 49-6078/8, August 29, 2003). I was pleased to receive your letter outlining the current status of the longstanding process to finalize the redelegation of the .ua country code Top Level Domain (ccTLD). The .ua ccTLD has a long history, and we look forward to moving towards a resolution.

As your letter correctly notes, a redelegation process has certain steps involved, and ICANN seeks to follow the GAC Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains. Your letter indicates that much work and preparation has occurred to establish a structure for the administration of the ccTLD that reflects the local Internet community, including designating the non-government and non-commercial organization Ukrainian Network Information Center (UANIC) to manage the .ua domain in the interest of the Ukrainian Internet community. As you know, in this context the views of the government are important, which is why your letter is very much appreciated.

The steps followed by ICANN for redelegations can be found at:
http://www.iana.org/cctld/redelegation-overview-19jun02.htm These steps include the formal submission of a redelegation request and finalizing a framework of accountability based on the GAC's Principles. Please let us know if you have any questions regarding these steps.


I have asked Michelle Cottton (cotton@icann.org) and Theresa Swinehart (swinehart@icann.org) to assist if your staff has any questions. Please ask your staff to send the formal request to the IANA root management (root-mgmt@iana.org).

Sincerely yours,

Paul Twomey
President and CEO
cc:
Mr. Mohamed Sharil Tarmizi, Chairman, Government Advisory Committee, ICANN
Ms. Theresa Swinehart, Counsel for International Legal Affairs, ICANN
Mr. Christopher Wilkinson, Head of GAC Secretariat
Dr. Alexander Nesterenko, State Committee on Communication and Informatization of Ukraine
Mr. Yuriy Honcharuk, UANIC Executive Director

 

*****

5 листопада 2003 року


п. Віталію Гайдуку
Віце-Прем'єр-Міністру України
Кабінет Міністрів України
вул. Грушевського, 12/2
Київ, 01008, УКРАЇНА

ВІДПРАВЛЕНО ЕЛЕКТРОННОЮ ТА ЗВИЧАЙНОЮ ПОШТОЮ

Шановний Віце Прем'єр Міністр Гайдук,

Дякую за Ваш лист від 20 вересня 2003 року (номер 49-6078/8 від 29 серпня 2003 року). Я був задоволений отримати Вашого листа, що окреслює поточний статус давнішнього процесу та щоб закінчити переделегування домену верхнього рівня .UA (ccTLD). .UA ccTLD має довгу історію та ми з нетерпінням очікуємо рух до вирішення.

Як Ваш лист вірно звертає увагу, процес переделегування потребує певних кроків та ICANN прагне дотримуватись GAC Принципів для делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн. Ваш лист вказує скільки роботи та підготовки відбулось по створенню структури для адміністрування, що відображає локальне Інтернет співтовариство, включаючи визначення недержавної некомерційної організації Український Мережевий Інформаційний Центр (UANIC) належною, щоб управляти доменом .UA в інтересах Українського Інтернет співтовариства. Як Ви знаєте, в цьому контексті, погляди Уряду є важливими, тому Ваш лист дуже високо оцінений.

Кроки, яких дотримується ICANN для переделегування можуть бути знайдені в:
http://www.iana.org/cctld/redelegation-overview-19jun02.htm. Ці кроки включають формальну подачу запита на переделегування та завершення структури відповідальності, основаній на GAC Принципах. Будь ласка, повідомте нас, якщо Ви маєте будь-які питання відносно цих кроків.

Я просив Мішель Коттон (cotton@icann.org) і Терезу Свайнхарт (swinehart@icann.org) допомогти, якщо Ваш штат матиме будь-які питання. Будь ласка, просіть Ваш штат надіслати формальний запит до управління кореневими системами IANA (root-mgmt@iana.org).

Щиро Ваш,


Пол Тумей
Президент і головний адміністраторКопія:
п. Мухамеду Шарил Тармізі, Голові Урядового Консультативного Комітету (GAC) ICANN
пані Терезі Свайхарт, Раднику з міжнародних юридичних питань, ICANN
п. Критоферу Вілкінсону, Голові Секретаріату GAC ICANN
д-ру Олександру Нестеренко, Державний комітет зв'язку та інформатизації України
п. Юрію Гончаруку, директору UANIC

 

 

Повернутись
©UANIC WG, 2003 р. webmaster@ua-nic.net