Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, Березень 2001 року
ПРОЕКТ
МЕМОРАНДУМ
про спільні дії по реорганізації адміністрування систем доменних імен України

"____" 2001 року, м. Київ, Україна

Даний Меморандум укладено і підписано:

Діючим координатором домену .UA паном Кохманюком Д.,
ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC) в особі Директора на , що діє на підставі Статуту,
Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України в особі на Лазарєва Г.П., що діє на підставі Положення про Департамент.

Далі по тексту зазначені юридичні і фізичні особи іменуються Сторонами.

Даний Меморандум визначає принципи та перелік спільних дій Сторін щодо реорганізації існуючого порядку і правил адміністрування національної доменної зони .UA у міжнародній мережі Інтернет і складений з урахуванням положень:

- Указів Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави" (Й 582/2000 від 10 квітня 2000 долі), "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (Й 928/200 від 31 липня 2000 долі), "Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України" (Й 1120/2000 від 6 жовтня 2000 долі);
- Установчого Договору і Статуту ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC);
- Меморандуму про об'єднання зусиль уповноважених державних органів і Інтернет Сервіс провайдерів при створенні національного регістра доменних імен у зоні .UA від 16 листопада 2000 року;
- Протокольного рішення наради фахівців Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України, учасників Інтернет ринку й інших зацікавлених організацій від 16 листопада 2000 року про створення Робочої групи по реорганізації системи адміністрування домену .UA.

Сторони, приймаючи до уваги:

- Принципи делегування й адміністрування національних доменів верхнього рівня (ccTLD), викладені Урядовим консультативним Комітетом (GAC) Міжнародної Інтернет корпорації з розподілу доменних назв та адресного простору (ІCANN) від 23 лютого 2000 року;
- Вимоги Інтернет співтовариства України, виражені через участь наступних об'єднань - Асоціації Інтернет України (ІнАУ), Асоціації учасників ринку Інтернет України (АУРІУ), Асоціації операторів зв'язку (ТЕЛАС) у створенні та діяльності уповноваженого підприємства - ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC);
- Те, що наступний розвиток технічної системи домену .UA, системи його адміністрування і системи реєстрацій доменів другого і третього рівнів повинні здійснюватись в інтересах користувачів та учасників Інтернет ринку України, а також в інтересах держави;

визнають, що єдиним підприємством, уповноваженим від імені Держави Україна й учасників ринку Інтернет України забезпечувати адміністрування доменної зони .UA у міжнародній мережі Інтернет і бути відповідальним перед Державою й Інтернет співтовариством в Україні, є - ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC).

ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC), Друнтуючись на гарантіях і повноваженнях від Держави, визнає принципи й рекомендації ІCANN (Міжнародної Інтернет Корпорації з розподілу доменних назв та адресного простору) по делегуванню й адмініструванню національних доменів верхнього рівня і зробить усі необхідні дії по встановленню договірних відносин з ІCANN.

Сторони вважають за необхідне забезпечити ефективний і організований перехід від діючих до нових правил адміністрування систем доменних імен і реєстрацій доменів на принципах:
- безперервності процесу керування;
- безперервності і стійкості роботи системи доменних імен;
- безперервності, стабільності, законності і якості обслуговування користувачів.

Сторони усвідомлюють, що для введення нової системи адміністрування доменної зони .UA через діяльність спеціального підприємства - ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC), потрібно перехідний період. Задачі перехідного періоду, умови і дії по реорганізації системи адміністрування доменних імен України визначаються Адміністративною групою, принципи створення якої викладені в даному Меморандумі. Склад Адміністративної групи і перелік її основних задач визначається Додатком Й1 до даного Меморандуму.

Сторони вважають, що загальна система адміністрування доменів, забезпечення правової підтримки, гарантії законності прав користувачів при реєстрації доменів, захист прав інтелектуальної власності володарів товарних знаків, система вирішення суперечок по доменних іменах (UDRP), безпека роботи систем доменних імен і реєстрацій, принципи безпеки національного інформаційного простору в Інтернет повинні відповідати вимогам міжнародних нормативно-правових актів та законодавства України.

З метою забезпечення безперервності, ефективності і безпеки процесу реорганізації адміністрування систем доменних імен України Сторони дійшли до згоди про нижченаведене:

1. Вважати перехідним періодом інтервал часу від моменту підписання даного меморандуму до операційної дати (ОД) зміни даних про реєстрацію (делегування) національного домену .UA.

2. Протягом перехідного періоду при адмініструванні систем доменних імен в Україні керуватися рекомендаціями ІCANN, положеннями дійсного Меморандуму і додатків до нього.

3. Для виконання функцій адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен у перехідний період створити Адміністративну групу (АГ), до складу якої повинні бути включені:
- Директор ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC);
- діючий Адміністратор домену .UA;
- діючі ведучі адміністратори доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA, що запрошуються на роботу в ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC) на посади провідних спеціалістів підприємства з укладенням контрактів на термін не менш 3 років;
- фахівці систем безпеки та захисту інформації;
- юристи;
- патентні повірники.
(Персональний склад АГ визначається Додатком Й1 до дійсного Меморандуму).

4. Для регламентації діяльності АГ у перехідний період розробити і прийняти тимчасові Правила адміністрування домену .UA, доменів загального користування (GENERІ) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен.

5. З моменту підписання дійсного Меморандуму функції адміністрування і технічного контролю доменної зони .UA і відповідальність по цих діях покласти на АГ.

6. Сторони будуть діяти спільно для досягнення кращого результату по:
- підготовці нових довгострокових Правил адміністрування доменної зони .UA і реєстрацій доменних імен;
- підготовці нормативних документів до зазначених Правил;
- створенню системи реєстрації, через визначення функцій, кількості, задач і вимог до Реєстраторів доменних імен у доменній зоні .UA;
- підготовці, створенню, іспитам і введенню в дію нової стійкої системи реєстрації й адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA відповідно до нових Правил;
- проведенню іспиту нових серверів систем доменних імен (DNS) для функціонування домену .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA;
- забезпеченню безперервного переходу функцій адміністрування доменної зони .UA.

7. Завершити перехідний період і зробити необхідні ефективні дії для зміни даних про реєстрацію (делегування) і складу головних серверів доменних імен для домену .UA на кореневих серверах міжнародної системи доменних імен протягом 180 днів від дати підписання Меморандуму. Зазначений термін не є обов'язковою операційною датою і може бути додатково визначений сторонами. Це умова не скасовує можливості дострокового визначення операційної дати.

8. Протягом 30 днів наступних після операційної дати членами АГ і Директором ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC) підписується протокол завершення повноважень Адміністративної групи перехідного періоду.

9. Наступне адміністрування систем доменних імен доменної зони .UA самостійно здійснюється ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC) на підставі затверджених Правил адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен другого і третього рівнів у цих доменах, та його Статуту.

Даний Меморандум набирає чинності з моменту його підписання всіма Сторонами і діє до операційної дати зміни записів про реєстрацію (делегування) і списку нових головних серверів системи доменних імен для домену .UA та виконання умов п. 8 дійсного Меморандуму.

Даний Меморандум складений відповідно до законодавства України.

Підписано в м. Києві, "_____" ___________ 2001 року у трьох екземплярах українською мовою .

Діючий Координатор домену .UA - Д. Кохманюк

Від імені ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC) - Директор

Від імені Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації СБ України
Керівник Департаменту - Г. Лазарєв

 

Додаток Й1
до Меморандуму про спільні дії по реорганізації адміністрування систем доменних імен України від " " 2001 року

" " 2001 року, м. Київ, Україна.

Цим додатком визначається склад Адміністративної групи (АГ), утвореної згідно із положеннями Меморандуму про спільні дії по реорганізації адміністрування систем доменних імен України, та перелік основних задач щодо виконання умов зазначеного Меморандуму.

1. Для виконання функцій та визначення умов адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен у перехідний період створюється Адміністративна група у наступному складі:

- _голова групи - Директор ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC);
- Кохманюк Дмитро - діючий координатор домену .UA
- Ткаченко Світлана - діючий адміністратор доменів kiev.ua, com.ua
- Шерстобітов Євгеній - діючий адміністратор домену net.ua
- Форсюк Віктор - діючий адміністратор домену org.ua
- Драчук Олександр- діючий адміністратор домену dn.ua
- Петруша Катерина - діючий адміністратор домену kiev.ua
- Гончарук Юрій - компанія "ДіМедіа"
- _фахівець систем безпеки та захисту інформації, ДСТСЗИ СБУ
- Вязовченко Анатолій Михайлович - юрист, арбітражний керуючий
- Мошинська Ніна Миколаївна - Патентний повірник, компанія "Городиський та Партнери - Україна"

2. У перехідний період АГ є тимчасовим виконавчим органом ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC), діє на підставі Меморандуму про спільні дії по реорганізації адміністрування систем доменних імен України, Статуту ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC), тимчасового Положення про діяльність (?) та тимчасових Правил адміністрування домену .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен.

3. З моменту підписання Меморандуму про спільні дії по реорганізації адміністрування систем доменних імен України та цього Додатку Й1 АГ набуває повноважень щодо адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен у перехідний період та несе відповідальність згідно із законодавством України та Статутом ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC).

4. Головними завданнями АГ є:
- розробка тимчасових Правил адміністрування домену .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA та реєстрацій доменних імен;
- підготовка нормативних документів до зазначених тимчасових Правил;
- проведення повної ревізії та переліку всіх існуючих записів про домени в доменній зоні .UA, доменах загального користування (GENERІC) і географічних доменах (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA;
- розробка та впровадження тимчасових угод із адміністраторами доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA та реєстрацій доменних імен;
- розробка та впровадження інформаційного вузлу АГ у Інтернет;
- розробка основних принципів та положень довгострокових Правил адміністрування доменної зони .UA, доменів загального використання другого рівня, реєстрацій та перереєстрації доменних імен другого та третього рівня в доменній зоні .UA, та проектів нормативних документів до цих Правил (угоди співвідношень з компаніями - реєстраторами, акредитаційні угоди, угоди із користувачами (замовниками) доменних назв, регламенту тарифів та послуг, правил реєстрації, правил вирішення конфліктних ситуацій та спорів по доменних назвах (UDRP) та і.);
- розробка основних положень та принципів діяльності, проектів положення та нормативних документів Арбітражного Журі (третейського суду) для вирішення конфліктів та спорів по доменних назвах (UDRP) та ін.;
- визначення умов та розробка технічного проекту систем адміністрування та автоматизованої реєстрацій доменних назв;
- підготовка, створення, іспити нової стійкої системи реєстрації й адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA відповідно до проекту нових Правил;
- проведення іспитів нових серверів систем доменних імен (DNS) для функціонування домену .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA;
- визначення умов та здійснення ефективних дій для зміни даних про реєстрацію (делегування) і склад головних серверів доменних імен для домену .UA на кореневих серверах міжнародної системи доменних імен. Вважати розробку та прийняття зазначених тимчасових Правил адміністрування домену .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA і реєстрацій доменних імен, за умови виконання всіх інших необхідних вимог технічного та адміністративного забезпечення, достатніми для визначення та здійснення операційної дати (ОД).
- забезпечення безперервного переходу функцій адміністрування доменної зони .UA, реєстрацій та обслуговування доменних назв та інших функцій ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC) на підставі затверджених ним Правил адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA й реєстрацій доменних назв другого і третього рівнів у цих доменах, Регламенту тарифів та умов діяльності реєстраторів, та його Статуту.

5. Вказаний перелік головних завдань діяльності АГ не є виключним.

6. Для виконання зазначених та інших завдань у АГ розробляються відповідні внутрішні нормативні документи, плани та графіки їх виконання.

Даний Додаток Й1 до Меморандуму про спільні дії по реорганізації адміністрування систем доменних імен України складений відповідно до законодавства України.

Підписано в м. Києві, "_____" ___________ 2001 року у трьох екземплярах українською мовою .

Підписи:


Координатор домену .UA Д. Кохманюк

Від імені ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC)
Директор ____________


Від імені Департаменту спеціальних телекомунікаційних
систем і захисту інформації СБ України
Керівник Департаменту Г. Лазарєв

Діючий адміністратор доменів kiev.ua, com.ua С.Ткаченко

Діючий адміністратор домену net.ua Є. Шерстобітов

Діючий адміністратор домену org.ua В. Форсюк

Діючий адміністратор домену dn.ua О.Драчук

Діючий адміністратор домену kiev.ua К. Петруша

Компанія "ДіМедіа" Ю. Гончарук

_фахівець систем безпеки та захисту інформації, ДСТСЗИ СБУ

Юрист, арбітражний керуючий А. Вязовченко

Компанія "Городиський та Партнери - Україна", Патентний повірник
Н. Мошинська

* * *
примітка: Наведений проект Меморандуму не був підписаний зазначеними сторонами, але був погоджений рішенням Робочої групи та згодою екпертів щодо скаду Експетної Ради - Адміністративної групи.
Інших текстів проекту наведенного Меморандуму та складу Експетної Ради не існує.

 


Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net