Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, Квітень, 5, 2001 року
ПРОЕКТ
ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ
щодо реорганізації адміністрування систем доменних імен України

"____" _________ 2001 року, м. Київ, Україна

Даний Протокол укладено і підписано:

Діючими координаторами домену .UA паном Кохманюком Д. та паном Свиридовим І.;

Товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Хостмайстер", в особі Директора пана Мостового Б., що діє на підставі Статуту;

Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України в особі пана Лазарєва Г.П., що діє на підставі Положення про Департамент.

Далі по тексту зазначені юридичні і фізичні особи іменуються Сторонами.

Даний Меморандум визначає принципи та перелік спільних дій Сторін щодо реорганізації існуючого порядку і правил адміністрування національної доменної зони .UA у міжнародній мережі Інтернет і складений з урахуванням положень:

- Указів Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави" (Й 582/2000 від 10 квітня 2000 долі), "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (N 928/200 від 31 липня 2000 долі), "Питання Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України" (Й 1120/2000 від 6 жовтня 2000 долі);
- Меморандуму про об'єднання зусиль уповноважених державних органів і Інтернет Сервіс провайдерів при створенні національного регістра доменних імен у зоні .UA від 16 листопада 2000 року;
- Протокольного рішення наради фахівців Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України, учасників Інтернет ринку й інших зацікавлених організацій від 16 листопада 2000 року про створення Робочої групи по реорганізації системи адміністрування домену .UA;
- та інших нормативних документів щодо створення та діяльності ЗАТ "Український мережевий інформаційний центр".

Сторони, приймаючи до уваги:

- Принципи делегування й адміністрування національних доменів верхнього рівня (ccTLD), викладені Урядовим консультативним Комітетом (GAC) Міжнародної Інтернет корпорації з розподілу доменних назв та адресного простору (ІCANN) від 23 лютого 2000 року та Положення ICANN про структуру доменних імен та делегування (ICP-1), травень 1999 року;
- вимоги Інтернет співтовариства в Україні та необхідність реформування існуючої порядку адміністрування системи доменних імен та реєстрації доменів в зоні .UA через створення спеціалізованого, уповноваженого державою та учасниками ринку Інтернет, підприємства - ЗАТ "Український мережевий інформаційний центр";
- те, що ТОВ "Хостмайстер" створене та об'єднує кваліфікованих фахівців з технічної підтримки та адміністрування системи доменних імен, більшість яких є діючою до тепер адміністрацією домену .UA та доменів загального використання в зоні .UA, та повинні бути активно залучені до процесу;
- те, що наступний розвиток технічної системи домену .UA, системи його адміністрування та реєстрацій доменів другого і третього рівнів, забезпечення правової підтримки, гарантії законності прав користувачів при реєстрації доменів, захист прав інтелектуальної власності володарів товарних знаків, система вирішення суперечок по доменних іменах (UDRP), безпека роботи систем доменних імен і реєстрацій, принципи безпеки національного інформаційного простору в Інтернет повинні здійснюватись в інтересах користувачів та учасників Інтернет ринку України, в інтересах розвитку держави у відповідності до діючого українського та міжнародного законодавства,

визнають, необхідність створення стабільного, законодавчо й технічно захищеного та професійного підприємства - ЗАТ "Український Мережевий Інформаційний Центр" (UANIC), уповноваженого від імені Держави Україна й учасників ринку Інтернет України забезпечувати адміністрування доменної зони .UA у міжнародній мережі Інтернет і бути відповідальним перед Державою, користувачами й Інтернет співтовариством в Україні.

Сторони вважають за необхідне забезпечити ефективний і організований перехід від діючого порядку адміністрування та діючих правил до нового порядку та правил адміністрування систем доменних імен й реєстрацій доменів на принципах:
" безперервності та відкритості процесу керування;
" безперервності і стійкості роботи системи доменних імен (DNS);
" безперервності, стабільності, законності і якості обслуговування користувачів;
" відповідності діючому законодавству та нормативним актам.

З метою забезпечення наведених принципів Сторони дійшли до згоди про нижченаведене:

1. Сторони сприяють один одному у створенні спеціалізованого підприємства ЗАТ "Український мережевий інформаційний центр" у відповідності до визначеного порядку, принципів та умов його створення, та координують свої дії у відповідних переговорах з ICANN.

2. Після створення ЗАТ "Український мережевий інформаційний центр" та підготовки визначених технічних умов, діючі до тепер координатори домену .UA підтверджують адміністративний перехід в ICANN повноважень та функцій адміністрування та технічної підтримки домену .UA.

3. Сторони будуть діяти спільно для досягнення кращого результату по:
" підготовці проекту нових довгострокових Правил адміністрування доменної зони .UA і реєстрацій доменних імен;
" підготовці нормативних документів до зазначених Правил;
" створенню технічної системи реєстрації та визначення функцій, кількості, задач і вимог до Реєстраторів доменних імен у доменній зоні .UA;
" підготовці, створенню, іспитам і введенню в дію нової стійкої системи реєстрації й адміністрування доменної зони .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA відповідно до нових Правил;
" проведенню іспиту нових серверів систем доменних імен (DNS) для функціонування домену .UA, доменів загального користування (GENERІC) і географічних доменів (GEOGRAPHІCAL) у зоні домену .UA;
" забезпеченню безперервного переходу функцій адміністрування доменної зони .UA.

4. Для участі у виконанні наведених в п. 2 задач та інших задач, між Департаментом та ТОВ "Хостмайстер" укладаються довгострокові додаткові угоди.

5. ЗАТ "Український мережевий інформаційний центр" та ТОВ "Хостмайстер" можуть мати спільний персонал.

Даний Меморандум набирає чинності з моменту його підписання всіма Сторонами і діє до виконання Сторонами визначених умов.

Підписано в м. Києві, "_____" ___________ 2001 року у _______ примірниках українською мовою.

Діючий Координатор домену .UA Д. Кохманюк

Діючий Координатор домену .UA И.Свиридов

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер"

Директор Б. Мостовий

Департамент спеціальних телекомунікаційних
систем і захисту інформації СБ України

Керівник Департаменту Г. Лазарєв

 

Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net