Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, жовтень-листопад 2003 року


Позов ТОВ "Хостмайстер" до Кабінету Міністрів України


Господарський суд міста Києва
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44в

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
“Хостмайстер”
03028, м. Київ, вул. Феодосійська, 48/52, кв.78

р/р 2600207105 в АБ "АЖІО", МФО 300175

Код ЕДРПОУ 31306359

Відповідач: Кабінет Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Третя особа: Державний комітет України
з питань регуляторної політики та підприємництва
04053, м. Київ, вул. Артема, 73

про визнання недійсним
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2003 року N 447-р
„Про адміністрування домену „.UA”

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Починаючи з березня 2001 року до цього часу Товариство з обмеженою відповідальністю “Хостмайстер” (надалі – Позивач) на підставі Угоди N 1/2001 про передачу адміністративних повноважень, укладеної ним 25 березня 2001 року з громадянами України Кохманюком Д.С. – діючим адміністратором домену UA, що отримав такі повноваження згідно правил IANA/ICANN, та Свиридовим І.А. – діючим технічним адміністратором домену UA, що отримав такі повноваження згідно правил IANA/ICANN (копія угоди додається) виконує обов`язки з адміністрування публічного домену .UА.

22 липня 2003 року Кабінет Міністрів України (надалі – Відповідач) ухвалив розпорядження N447-р „Про адміністрування домену „.UA” (надалі – Розпорядження).

Пунктом 1 Розпорядження Відповідач підтримав пропозицію Держкомзв’язку, СБУ та учасників ринку Інтернет в Україні щодо створення об'єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – об’єднання) з метою управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA".

Пунктом 3 Розпорядження Відповідач доручив Держкомзв’язку:

- забезпечити укладення з об'єднанням угоди про врегулювання відносин, пов’язаних з провадженням діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA";

- утворити разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та учасниками ринку Інтернет в Україні в установленому порядку координаційну раду об'єднання як орган, що визначатиме порядок розподілу адресного простору, порядок і правила реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет з урахуванням суспільних інтересів;

- подати у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України проект листа до Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (ICANN) про початок процесу переделегування об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA";

- забезпечити разом з об'єднанням здійснення заходів, пов’язаних з переделегуванням об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA" згідно з принципами адміністрування та делегування доменів верхнього рівня кодів країн Міжурядового консультативного комітету Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (GAC ICANN).

Таким чином, Розпорядженням Відповідача Позивач позбавлений права здійснювати діяльність з адміністрування домену .UА.

Статтею 3 Закону України „Про підприємництво” встановлено, що підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Особливості регулювання окремих видів підприємництва встановлюються законодавством України. Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою України.

Відповідно до статті 5 Закону України „Про підприємництво” підприємництво здійснюється, зокрема, на основі таких принципів: вільний вибір видів діяльності; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів вироблюваної продукції; залучення і використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством; самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Згідно статті 12 Закону України „Про підприємництво” держава гарантує всім підприємцям, незалежно від обраних ними організаційних форм підприємницької діяльності, рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фінансових, трудових, інформаційних, природних та інших ресурсів.

Статтею 15 Закону України "Про підприємництво" встановлено, що втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо вона не зачіпає передбачених законодавством України прав державних органів по здійсненню контролю за діяльністю підприємців. Державні органи можуть давати підприємцям вказівки тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої законодавством. У разі видання державним органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, підприємець має право звернутися до суду з заявою про визнання такого акта недійсним.

Відповідно до пункту 2 статті 1 Закону України „Про підприємства в Україні” підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

Згідно статті 27 Закону України "Про підприємства в Україні" держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства. Підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України. Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку державних органів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України. Державні органи при прийнятті рішень, що стосуються підприємства, і в своїх відносинах з ним несуть відповідальність за додержання положень цього Закону. Державні органи можуть втручатись у діяльність підприємства тільки відповідно до своєї компетенції, встановленої законодавством. У разі видання державним органом акта, що не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, або виникнення у зв'язку з цим спірних питань, підприємство має право звернутися до суду з заявою про визнання такого акта недійсним.

Частиною другою статті 6 Конституції України встановлено, що органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. А згідно частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 14 Указу Президента України „Про деякі заходи з перегулювання підприємницької діяльності” від 23 липня 1998 року органи виконавчої влади не можуть приймати рішення щодо запровадження будь-яких заборон або обмежень підприємницької діяльності, якщо повноваження на запровадження таких заборон або обмежень прямо не передбачені законодавством.

Чинним законодавством України не встановлено жодних особливостей регулювання такого виду підприємництва, як надання послуг з адміністрування домену .UA. Верховною Радою України цей вид діяльності не віднесений до таких, де підприємництво не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та/або необхідністю централізації функцій управління. Цей вид діяльності не заборонений, не підлягає ліцензуванню та в будь-який інший спосіб не обмежений законодавством. Ані Конституцією України, ані іншими законами України Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями з визначення порядку управління адресним простором мережі Інтернет та адміністрування доменів, в тому числі домену .UA. Законодавством України також не передбачене право Кабінету Міністрів України втручатися в діяльність з адміністрування доменів.

Таким чином, ухвалення Відповідачем оспорюваного Розпорядження не відповідає його компетенції та вимогам законодавства України про підприємницьку діяльність. Як зазначалось вище, такі протиправні дії Відповідача порушують права та охоронювані законом інтереси Позивача, оскільки оспорюваним Розпорядженням Позивач позбавлений права здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену його статутом.

Відповідно до пунктів 4, 6 Указу Президента України „Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва” від 22 січня 2000 року заборонено видання Кабінетом Міністрів України регуляторних актів без обДрунтування доцільності втручання держави у відповідну сферу підприємницької діяльності, а також без попереднього погодження відповідного проекту регуляторного акта з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Відповідно до п.1, пп.2 п.4 Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000, Держпідприємництво України забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва, погоджує проекти регуляторних актів, які готуються органами виконавчої влади.

Оспорюване Розпорядження, яке за своїм змістом є регуляторним актом, з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва не погоджувалось.

Відповідно до статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Згідно п.1 ст.12 ГПК України господарським судам підвідомчі, зокрема, справи у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві. Відповідно до ч.4 ст.16 ГПК України справи у спорах, у яких відповідачем є вищий орган виконавчої влади, розглядаються господарським судом міста Києва.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст.1, 2, 12, 16, 54, 57 ГПК України,

ПРОСИМО:

Визнати недійсним розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 року N 447-р „Про адміністрування домену „.UA”.

Додатки:

- копія розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 року N 447-р „Про адміністрування домену „.UA”;
- копія Угоди N 1/2001 від 25 березня 2001 року про передачу адміністративних повноважень;
- копія Статуту ТОВ „Хостмайстер”;
- копія Установчого договору про створення та діяльність ТОВ “Хостмайстер”;
- копія Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ “Хостмайстер”;
- копія довідки про включення ТОВ “Хостмайстер” до ЄДРПОУ;
- докази відправлення Відповідачеві та Третій особі копії позовної заяви і доданих до неї документів;
- докази сплати державного мита у встановлених порядку і розмірі;
- докази сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

__________________________

Б.М.Мостовий
Директор ТОВ „Хостмайстер”

 

 

 

Повернутись
©UANIC WG, 2003 р. webmaster@ua-nic.net