Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, 12 листопада 2002 року

ПРЕС-РЕЛІЗ
про створення Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)"

11 листопада 2002 року у місті Києві, за участю держави та недержавних організацій, що представляють різні частини українського Інтернет-співтовариства, створено спеціалізоване некомерційне Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)".

Затверджено вищій керівний орган Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)" - Координаційну Раду домену .UA у наступному складі:

 • Довгий Станіслав Олексійович, Народний Депутат України - Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України;
 • Гончар Микола Вікторович, Голова Державного Комітету зв'язку та інформатизації України;
 • Герасимов Анатолій Павлович, Заступник Голови СБ України;
 • Барлабанов Валерій Володимирович, Перший заступник начальника Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації (ДСТСЗІ) СБ України;
 • Бурсук Олексій Данилович, член Правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ);
 • Поліщук Василь Григорович , Президент Української Національної Інтернет Асоціації (УНІА);
 • Синявський Костянтин Степанович, Голова Правління Асоціації учасників ринку Інтернет України (АУРІУ);
 • Корж Юрій Віталійович, представник Асоціації операторів зв'язку "ТЕЛАС".

Головою Координаційної Ради обрано пана Довгого Станіслава Олексійовича. Заступником Голови Координаційної Ради обрано пана Синявського Костянтина Степановича.

Згідно із Статутом, Центр на виключній основі має здійснювати діяльність та нести відповідальність з управління та обслуговування системного реєстру та системи доменних назв в домені верхнього рівня .UA, розробку та впровадження на законних умовах Правил, створення необхідних умов для реєстрацій, забезпечення рівних прав користувачів щодо реєстрацій в домені .UA, делегування та технічної працездатності доменних назв в домені .UA в інтересах українського та глобального співтовариства мережі Інтернет. Центр здійснюватиме технічну підтримку, управління, контроль та захист системного реєстру та серверів доменних назв в домені .UA з метою розвитку суспільних комп'ютерних мереж, задоволення потреб користувачів, розвитку та використання інформаційної та мережевої інфраструктури Інтернет в Україні.

Створення Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)" є результатом складної та тривалої співпраці організованої частини Інтернет-співтовариства в Україні - професійних асоціацій Інтернет-провайдерів, операторів зв'язку та учасників ринку Інтернет в Україні разом із вповноваженими органами державного управління. Результатом цієї співпраці є поширення принципу об'єднання інтересів недержавних організацій, що представляють інтереси промисловості, бізнесу та користувачів Інтернет в Україні та інтересів держави в надійності, розвитку, законності та безпеки українського сегменту мережі Інтернет.

Для забезпечення громадського та державного контролю за управлінням доменом .UA та обслуговуванням системи реєстрацій доменних назв в домені .UA передбачено розмежування функцій незалежного регулювання та виконавчих функцій з технічної підтримки та обслуговування системного реєстру, системи доменних назв та системи реєстрацій доменних назв в домені .UA. Так, для здійснення регулюючих та спостережних функцій створено Координаційну Раду домену .UA, яка є відкритим для участі колегіальним органом управління Об'єднанням "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)". В Координаційній Раді домену .UA на принципах паритету інтересів сторін представлені державні органи управління та недержавні організації, що представляють різні частини Інтернет-співтовариства в Україні. Система прийняття рішень гарантує урахування різних поглядів та інтересів сторін, що представлені в Раді, та унеможливлює будь-яких свавільних та протизаконних дій виконавчою дирекцією та персоналом Об'єднання, що безпосередньо здійснюватимуть функції обслуговування центрального реєстру та системи реєстрацій в домені .UA.

Головною метою створення законного та легітимного Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)", що приймає на себе відповідальність з управління доменом верхнього рівня .UA, є:

 • нормалізація критичного стану процесу управління національним громадським ресурсом - доменом верхнього рівня .UA мережі Інтернет, при якому розташування головного серверу та управління доменом .UA здійснюється з території США та частково комерційною приватною компанією в Україні;
 • створення Правил реєстрації й користування доменними назвами в домені .UA із залученням професійних асоціацій Інтернет-провайдерів, користувачів ринку Інтернет фахівців державних органів управління. Ці Правила мають набути законної сили, надати рівних прав всім групам користувачів в Інтернет бути зручними та ліберальними для добросовісних користувачів, забезпечити доступний механізм захисту прав інтелектуальної власності та вирішення спорів з реєстрацій та використання доменних назв в Інтернет;
 • забезпечення відповідності законодавству управління і реєстрацій в домені .UA та забезпечення гарантії держави перед українським та міжнародним Інтернет-співтовариством щодо сталості й законності управління і реєстрацій тощо;
 • створення надійного та захищеного технічного центру підтримки домену .UA та обслуговування системи реєстрацій доменних назв, що стане надійними підвалинами для розвитку та гарантії електронної комерції в Інтернет, сприяння впровадженню та розвитку електронного цифрового підпису, електронного документу та електронного документообігу, системи масових електронних платежів, захисту інформаційних ресурсів та приватної інформації в Інтернет тощо.

Найближчим кроком Об'єднання UANIC має бути отримання дозволу і виконання вимог Антимонопольного Комітету України, укладення відповідних угод із Урядом України та Всесвітньою корпорацією з присвоєння назв та номерів (ICANN) в мережі Інтернет щодо управління доменом .UA та інше.

Створення та подальша діяльність Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)" не має на меті відміняти вже існуючі домени, що були зареєстровані у попередні періоди, включаючи домени типу trademark.ua. Мають бути формалізовані та врегульовані обов'язки по обслуговуванню доменів загального користування нижчих рівнів (основні та географічні домени в домені .UA) . Будуть створені умови, що забезпечать можливість подальшої діяльності вже існуючих компаній - реєстраторів, що обслуговують користувачів доменних назв в домені .UA.

Довідка до Прес-релізу про Створення Об'єднання "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)"


Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net