Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, жовтень 2003 року

 

Завершено процес створення та державної реєстрації об'єднання підприємств
"Український мережевий інформаційний центр" (UANIC),
що буде здійснювати управління доменом .UA


Київ. 23 жовтня 2003 року. Відбулась державна реєстрація об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)", створеного з метою обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня .UA та для координації адресної політики українського сегменту мережі Інтернет. Створене об'єднання підприємств є недержавною некомерційною організацією, що засноване для здійснення суспільно-корисної діяльності з адміністрування домену .UA, та здійснення інших функцій, що передбачені статутом. Об'єднання не ставить своєю метою отримання прибутку та не розподілятиме прибуток між учасниками.
Про це повідомив директор створеного об'єднання підприємств п. Юрій Гончарук.

За наданою інформацією, це об'єднання підприємств створене за відкритою спільною ініціативою недержавних організацій - учасників ринку Інтернет в Україні та зацікавлених органів виконавчої влади. Як відомо, ця спільна ініціатива була підтримана Розпорядженням Кабінету Міністрів України N447-р від 22.07.03р. "Про адміністрування домену .UA", яким, в тому числі, передбачено створення Координаційної Ради, як органу, що визначатиме порядок і правила реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет з урахуванням суспільних інтересів та визначатиме політику розподілу адресного простору. Відповідне рішення про створення та державну реєстрацію об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC) у встановленому законодавством порядку було погоджено із Антимонопольним Комітетом України.

Координаційна Рада є відкритим для участі колегіальним органом управління об'єднанням. До складу Координаційної Ради на принципах паритету інтересів ввійдуть представники недержавних організацій - асоціацій Інтернет-сервіс-провайдерів, операторів зв'язку, громадських організацій, що представляють різні сторони Інтернет-співтовариства в Україні та представники різних, а не одного чи двох органів виконавчої влади. Важливим є те, що в роботі цієї Координаційної Ради представники органів державного управління не матимуть контрольного голосу або права вето, при цьому представники недержавних організацій - учасники ринку Інтернет матимуть такі ж самі рівні права, але, як очікується, вони завжди матимуть більш активну позицію. Рішення Ради прийматимуться на принципах паритету інтересів різних сторін. Сторони намагатимуться досягнути консенсусу з рішень, що розглядатимуться, а якщо консенсусу не буде досягнуто, то рішення вважатимуться прийнятими, якщо за них проголосують дві третини кількості голосів членів Ради. Такий принцип діяльності Координаційної Ради у відношенні до управління доменом .UA, як важливим суспільним ресурсом, є ефективною формою взаємодії органів державного управління та недержавних організацій та запорукою стабільності розвитку домену .UA. Своєю участю у роботі Координаційної Ради органи державного управління підтверджують, що у відношенні до важливих елементів інфраструктури українського сегменту мережі Інтернет державою не прийматимуться рішення в односторонньому порядку без досягнення згоди з недержавними організаціями - учасниками ринку Інтернет в Україні. З другого боку, рішення та рекомендації, що прийматимуться Радою будуть у найефективнішій спосіб доноситись до органів державного управління та підтримуватимуться ними.

Розробка цих та інших принципів діяльності об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр (UANIC)" та його статутних документів є результатом відкритої довготривалої (майже 3 роки) співпраці різних учасників Інтернет-співтовариства в Україні, включаючи асоціації Інтернет-сервіс-провайдерів, громадськості, реєстраторів доменних назв, органів виконавчої влади. На сьогоднішній момент представники шістьох зацікавлених недержавних організацій (асоціацій та громадських організацій) виявили своє бажання прийняти участь в роботі Координаційної Ради Об'єднання підприємств UANIC.
Найближчим часом буде сформовано поновлений склад Ради, створено комітети з фахівців права і реєстраторів та здійснено наступні кроки для підготовки "Українського мережевого інформаційного центру" до виконання своїх статутних функцій. Серед наступних кроків - укладення належної угоди із Державним комітетом зв'язку та інформатизації України, розробка нових правил реєстрацій та використання доменних назв в домені .UA, які б у більшій мірі відповідали вимогам і рекомендаціям користувачів, Інтернет-бізнесу та держави, створення відповідного технічного центру об'єднання, укладення тристоронньої угоди з Інтернет Корпорацією з присвоєння номерів та назв (ICANN) та інші дії, що будуть визначені Координаційною Радою та будуть прозорими для громадськості та інших зацікавлених сторін.

Сторонами - учасниками об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC) та його Координаційної Ради, неодноразово наголошувалось, що головними принципами їх діяльності будуть дотримання законів України та відповідних міжнародних рекомендацій і правил, забезпечення стабільності управління доменом .UA, як суспільним ресурсом з урахуванням інтересів різних частин Інтернет-співтовариства в Україні, встановлення зручних та прозорих правил і процедур реєстрацій і використання доменних імен в домені .UA та всіх публічних доменах в .UA, визнання та забезпечення формалізації вже зареєстрованих доменних імен, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, розробка та встановлення простих процедур вирішення доменних спорів.

Нагадаємо, що процес реорганізації управління доменом .UA було розпочато в 2000-му році за спільною ініціативою Інтернет-сервіс-провайдерів та вповноважених органів державного управління. З початку 2001 року було створено спільну робочу групу з представників різних асоціацій учасників ринку Інтернет та органів державного управління. Діяльність цієї робочої групи та процесу реформування постійно висвітлювалась в різноманітних засобах масової інформації та документовано на сайті робочої групи http://www.ua-nic.net.

З перших кроків до діяльності цієї робочої групи, у якості експертів, були запрошені діючі адміністратори домену .UA та адміністратори доменів загального користування. Прагнучи не втратити власний вплив на управління доменом .UA, без будь-якої попередньої згоди і обговорення із сторонами - учасниками спільної робочої групи, діючі адміністратори створили приватне товариство з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", якому за звичайною цивільною угодою та без формальних повноважень збоку ICANN було передано право управління доменом .UA. Але ж, добре відомо, що згідно із міжнародними рекомендаціями та правилами ICANN, що визнані урядами багатьох країн світу, включаючи США, ЄС і різними міжнародними організаціями, в справі адміністрування національних доменів (ccTLD) діючі адміністратори не повинні розцінювати свої обов'язки перед Інтернет співтовариством і довіру надану їм цим співтовариством як своє приватне право на домен, який вони адмініструють. Будь-яка передача прав з адміністрування національними доменами (ccTLD) не може здійснюватись без погодження із різними зацікавленими сторонами Інтернет-співтовариства країни, без згоди уряду та без погодження з ICANN, перед якими вони несуть відповідальність за роботу домену і його розвиток. Нажаль, діючі адміністратори домену .UA - Д.Кохманюк та І.Свиридов не дотримали взятої на себе відповідальності адмініструвати національний домен в інтересах різних сторін українського суспільства і держави, як це вимагали нові реалії розвитку Інтернет в Україні та його роль в житті та розвитку суспільства. За власним бажанням вони передали управління доменом .UA приватному ТОВ "Хостмайстер", створивши цим причини значної схвильованості співтовариства та нестабільності в домені .UA.

В серпні 2001 року товариством "Хостмайстер" були встановлені "Правила домену .UA", згідно з якими ТОВ "Хостмайстер" дозволяє мати доменні назви типу "name.ua" лише тим організаціям, установам та приватним особам, які обов'язково мають Свідоцтво на знак для товарів та послуг (зареєстровані торгові марки). На думку розробників "Правил домену .UA", ці правила є обов'язковими для дотримання українськими користувачами Інтернет, натомість Господарським Судом м.Києва так звані "Правила домену .UA" та "Правила домену COM.UA" були визнані такими, що не є обов'язковими для виконання (дотримання) будь-якими особами, які не мають відповідних договорів з ТОВ "Хостмайстер". Крім цього, цим рішенням суду визнано, що примусові видалення доменів в домені в COM.UA в листопаді - грудні 2002 року не мали під собою законних підстав.

В січні 2003 року, з метою надання видимості суспільного визнання свого монопольного права на домен та бажання продовжувати диктувати правила управління доменом в своїх інтересах, за угодою між Правлінням Інтернет Асоціації України (ІнАУ), всеукраїнською громадською організацією "Українська Інтернет-спільноста" (УІС), більшість в керівних органах якої складається з співзасновників ТОВ "Хостмайстер", самим ТОВ "Хостмайстер" та приватними особами Д.Кохманюком та І.Свиридовим було створено так звану "Громадську спостережну Раду з питань адміністрування домену .UA". Для цієї Ради, без попереднього обговорення із іншими зацікавленими сторонами, визначено регламент, яким підмінюються загально прийнятний в подібних випадках принцип консенсусу правом блокувати будь-яке рішення (право вето), що може не відповідати інтересам одного з учасників. Крім цього, утворення подібної ради викликає питання відповідності законодавству України, тому не дивно, що жодна з інших організацій, в тому числі і представників зацікавлених органів державного управління не вважають можливим приймати участь в такому утворенні.

Для довідки. Домен . UA, з виникненням незалежної держави Україна, у грудні 1992 року було делеговано організацією IANA одному з перших Інтернет провайдерів в Україні ТОВ "Комунікаційні системи", адміністраторами якого були О.Волощук, І.Свиридов та Д.Кохманюк, що проживають зараз в США. З 1998 року технічна координація функцій призначення протоколів, номерів та імен в Інтернет здійснюється Інтернет корпорацією з присвоєння номерів та назв ICANN, яка діє за контрактом з Урядом США. Правила адміністрування національних доменів (ccTLD) регулюються Принципами Урядового консультативного комітету (GAC ICANN), що є складовою частиною ICANN і членами якого на даний момент є представники Урядів більш ніж 80-ти країн, Європейського Союзу та всесвітньо відомих міжнародних організацій, таких як Міжнародний Союз електрозв'язку, Всесвітня організація інтелектуальної власності та інших.

Первинний сервер системи доменних назв (DNS), що забезпечує функціонування домену .UA та його рівнів, розташовано на території США, під наглядом зазначених приватних адміністраторів - Д.Кохманюка та І.Свиридова. В Україні реєстрації доменних назв здійснюються 87 реєстраторами, що отримують такий дозвіл за угодою із ТОВ "Хостмайстер". ТОВ "Хостмайстер", займаючи монопольне становище, проводить жорстоку політику нав'язування своєї моделі управління доменом .UA всім реєстраторам, що залежать від укладання договорів з цим товариством, та нетерпимо відноситься до будь-якої критики своєї діяльності.

Прес-служба об'єднання підприємств
"Український мережевий інформаційний центр"

 

 

 

Повернутись
©UANIC WG, 2003 р. webmaster@ua-nic.net