Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, 22 січня 2004 року


УГОДА N2
про врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет


м. Київ, "22 " січня 2004 року

Державний комітет зв'язку та інформатизації України, що іменується далі - Комітет, в особі Голови Яценка Олега Володимировича, який діє на підставі Положення про Державний комітет зв'язку та інформатизації України, затвердженого Указом Президента України від 3 червня 1999 року Й 601/99, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 року Й 447-р "Про адміністрування домену ".UA"" та з метою реалізації Указу Президента України від 31 липня 2000 року Й 928/2000 та Закону України "Про телекомунікації ", з одного боку, та
Об'єднання підприємств у галузі телекомунікацій, інформатизації та Інтернет "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC), що іменується надалі Об'єднання, в особі Директора Гончарука Юрія Володимировича, що діє на підставі Статуту, з другого боку,

Визнаючи, що:

1) мережа Інтернет відіграє значну роль в соціальному, науково-технічному, освітньому та економічному розвитку України;
2) розвиток національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній національних інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері інформатизації, завдань інформаційної безпеки держави, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства і розвитку підприємництва;
3) домен верхнього рівня .UA (.UA ccTLD), який створено у відповідності до міжнародного стандарту кодів країн ISO 3166-1 та делеговано в інтересах держави Україна, є суспільним ресурсом України і знаходиться у сфері управління держави, яка представляє і захищає інтереси всіх громадян України;
4) адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет та, зокрема, адміністрування домену верхнього рівня .UA має здійснюватись в інтересах та за участю різних учасників Інтернет-співтовариства України - органів державної влади, приватного та громадського сектору;
5) адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, в тому числі, домену верхнього рівня .UA, включаючи технічне обслуговування реєстру (баз даних) та серверів, забезпечення реєстрацій доменних імен тощо повинне здійснюватись виключно з метою забезпечення надійності функціонування і технічного захисту відповідних систем, розвитку електронної комерції та електронного документообігу, дотримання законодавства, розвитку довіри користувачів до Інтернет, запобігання розповсюдженню недостовірної інформації та введенню в оману користувачів, гарантування захисту прав споживачів та захисту інтелектуальної власності, забезпечення зручності реєстрацій та користування доменними іменами, розвитку конкуренції щодо надання послуг реєстрації та підтримки доменних імен та виключення можливості використання систем реєстрації, підтримки і користування доменними іменами з метою політичного тиску, незаконних переслідувань, незаконної заборони інформаційних ресурсів та порушень прав і свобод осіб - користувачів доменними іменами.

приймаючи до уваги положення:

1) документу IANA RFC 1591: "Структура системи доменних імен та делегування", березень 1994р.;
2) документу "Зелена книга Уряду США. Пропозиції удосконалення технічного управління іменами і адресами в Інтернет", лютий 1998р.;
3) документу "Біла книга Уряду США. Управління іменами та адресами в Інтернет", червень 1998р.;
4) заключного повідомлення першого процесу WIPO (ВОІВ) "Управління іменами та адресами в Інтернет: Питання інтелектуальної власності", квітень 1999р.;
5) документу ICANN ICP-1: "Структура системи доменних імен Інтернет та їх делегування (Адміністрування і делегування доменів верхнього рівня кодів країн (ccTLD))", травень 1999р.;
6) документу GAC ICANN "Принципи для делегування та адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн (ccTLD)", лютий 2000р.;
7) документу WWTLD Alliance "Принципи делегування/переделегування для відповідальних за домени верхнього рівня кодів країн (ccTLD)", червень 2000р.;
8) директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2000/31/ЄС "Директива про електронну комерцію", червень 2000р.;
9) документу Європейської Комісії "Створення домену верхнього рівня .EU", лютий 2000р.;
10) резолюції Ради Європейського Союзу від 3 жовтня 2000 року "Про організацію та управління Інтернет";
11) доповіді Комісії Європейських співтовариств к Раді, Європейському Парламенту, Економічному та Соціальному комітету та Комітету регіонів "Створення безпечного інформаційного суспільства, покращення безпеки інформаційної інфраструктури та протидія комп'ютерній злочинності", січень 2001р.;
12) документу WIPO (ВОІВ) "Найкраща практика у відношенні доменів верхнього рівня кодів країн (ccTLD) з метою запобігання і врегулювання спорів в сфері інтелектуальної власності", червень 2001 року;
13) заключного повідомлення другого процесу WIPO (ВОІВ) "Визнання прав та використання імен в системі доменних імен Інтернет", вересень 2001р.;
14) постанови Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу Й733 від 22 квітня 2002 року "Про встановлення домену верхнього рівня .EU";
15) резолюції Міжнародного Союзу електрозв'язку Й102 "Управління іменами та адресами Інтернет", жовтень 2002р.;
16) резолюції Міжнародного Союзу електрозв'язку Й133 (PLEN/5) "Роль адміністрацій держав - членів в управлінні інтернаціоналізованими (багатомовними) іменами доменів", жовтень 2002р.;
17) декларації Ради Європи "Про свободу комунікацій в Інтернет", від 28.05.03р.;
18) декларації принципів Всесвітнього Самміту з питань інформаційного суспільства, грудень 2003р.;
19) плану дій Всесвітнього Самміту з питань інформаційного суспільства, грудень 2003р..

приймаючи до уваги:

1) рішення меморандуму "Про об'єднання зусиль уповноважених державних органів та Інтернет-сервіс-провайдерів при створенні Національного Регістру доменних імен в зоні .UA" від 16 листопада 2000 року;
2) протокольне рішення наради фахівців Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України, учасників Інтернет-ринку та інших заінтересованих організацій, від 16 листопада 2000 року;
3) рішення Міжвідомчої наради з питань адміністрування домену верхнього рівня .UA мережі Інтернет, протоколи Й1 від 1.11.01р., Й2 від 28.11.01р., Й3 від 18.06.02р., Й4 від 27.06.02р.;
4) рішення Координаційної Ради об'єднання "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC), протоколи Й1 від 14.11.02р., Й2 від 16.12.03р. ;
5) рішення засновників об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC), протоколи Й1 від 22.10.02р., Й2 від 11.11.02р., Й3 від 28.02.03р., Й4 від 31.08.03р., Й5 від 7.10.03р.;
6) рішення тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 15.08.03р. Й14-р/тк;
7) положення офіційного листа Кабінету Міністрів України до Президента міжнародної Інтернет корпорації з присвоєння номерів та імен (ICANN), від 29.09.03р. Й49-6078/8,

уклали цю Угоду про врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, в тому числі, обслуговування і адміністрування реєстрів та систем доменних імен домену верхнього рівня ".UA":

1. Мета Угоди

Метою цієї Угоди є:
1.1. врегулювати відносини, пов'язані з веденням діяльності з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і систем доменних імен домену верхнього рівня .UA;
1.2. забезпечити захист інтересів та можливість участі різних частин українського Інтернет співтовариства в процесі прозорого та відкритого управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, включаючи управління національним доменом верхнього рівня .UA;
1.3. створити дієвий механізм відповідальності та звітності Об'єднання з його діяльності щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет і, в тому числі, систем доменних імен та реєстру домену .UA;
1.4. створити механізм громадського та державного контролю за діяльністю Об'єднання з адміністрування адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, включаючи адміністрування та обслуговування систем доменних імен та реєстру домену .UA;
1.5. створити довгостроковий та стабільний механізм адміністрування домену .UA, надійні та захищені технічні системи підтримки функціонування доменного простору .UA в інтересах українського та глобального Інтернет співтовариств;
1.6. сприяти розвитку законодавства України щодо реєстрацій та користування доменними іменами у національному сегменті мережі Інтернет, забезпеченню захисту законних прав та свобод громадян в інформаційній сфері, захисту приватної інформації, тощо;
1.7. забезпечити встановлення договірних відносин з ICANN та відповідними міжнародними організаціями, забезпечити участь в діяльності європейських та інших міжнародних організацій щодо координації та розвитку систем адміністрування адресного простору і доменних імен та розвитку мережі Інтернет в цілому;
1.8. сприяти створенню умов для вільної конкуренції, підвищувати надійність і якість послуг реєстрації та обслуговування доменних імен, і, як наслідок, сприяти зниженню цін та доступності цих послуг;
1.9. здійснювати заходи щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності в мережі Інтернет;
1.10. розвивати нові технології в Інтернет.

2. Предмет Угоди

2.1. Комітет вповноважує Об'єднання, а Об'єднання приймає на себе обов'язки здійснювати адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, включаючи адміністрування реєстрів і систем доменних імен домену верхнього рівня .UA.
2.2. Повноваження та обов'язки з адміністрування адресного простору включають комплекс організаційно-технічних заходів, необхідних для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адресування, у тому числі серверів доменних назв українського сегмента мережі Інтернет, реєстру домену .UA в координації з міжнародною системою адміністрування мережі Інтернет, спрямованих на систематизацію та оптимізацію використання, обліку та адміністрування доменів другого рівня, а також створення умов для використання простору доменних імен на принципах рівного доступу, захисту прав користувачів послуг Інтернет та вільної конкуренції.
2.3. Адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет здійснюється Об'єднанням для:
2.3.1. створення реєстру доменних назв і адрес українського сегмента мережі Інтернет;
2.3.2. створення реєстру доменних назв у домені .UA;
2.3.3. створення та підтримки автоматизованої системи реєстрації та обліку доменних імен і адрес українського сегмента мережі Інтернет;
2.3.4. забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних імен другого рівня в домені .UA;
2.3.5. створення умов для використання адресного простору українського сегмента мережі Інтернет на принципах рівного доступу, оптимального використання, захисту прав споживачів послуг Інтернет та вільної конкуренції;
2.3.6. представництва та захисту у відповідних міжнародних організаціях інтересів користувачів українського сегмента мережі Інтернет.
2.4. Виконання цих заходів включає:
2.4.1. розробку, впровадження та контроль за дотриманням порядку розподілу адресного простору, порядку і правил реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет;
2.4.2. реєстрацію, делегування, адміністрування та технічну підтримку доменних імен у домені .UA;
2.4.3. створення, технічне забезпечення, обслуговування та захист відповідних систем та реєстрів (баз даних);
2.4.4. розвиток та координацію систем реєстрацій у національному домені верхнього рівня .UA з метою стабільності, доступності та конкуренції щодо надання послуг реєстрацій і підтримки доменних імен;
2.4.5. визначення організаційних та технічних вимог до систем реєстрацій доменних імен на всіх рівнях домену .UA;
2.4.6. забезпечення комплексної системи захисту інформації у відповідності до вимог чинного законодавства в сфері технічного та криптографічного захисту інформації;
2.4.7. визначення умов діяльності реєстраторів і сприяння їх розвитку;
2.4.8. підтримку відповідності функціонування українського національного домену міжнародним стандартам та правилам;
2.4.9. забезпечення надійності функціонування системи реєстрації і підтримки доменних імен, у тому числі у випадках припинення діяльності окремих реєстраторів;
2.4.10. сприяння розвитку позасудової системи вирішення спорів і конфліктів при реєстраціях та користуванні доменними іменами;
2.4.11. захист прав користувачів доменних імен та підвищення якості їх обслуговування;
2.4.12. забезпечення оптимального співвідношення прав користування доменними іменами та прав інтелектуальної власності у відповідності до законодавства України, міжнародного законодавства, міжнародних рекомендацій та принципів;
2.4.13. сприяння розвитку суспільних комп'ютерних мереж, розвитку інфраструктури українського сегмента мережі Інтернет, розвитку і впровадженню новітніх інформаційних технологій у державних, освітніх, громадських та наукових організаціях, загальному розвитку української національної складової мережі Інтернет;
2.4.14. участь та представництво у відповідних міжнародних організаціях;
2.4.15. виконання інших обов'язків, що виникають при виконанні зазначених функцій.
2.5. Мета, предмет та умови цієї угоди, якщо інше не буде визначено окремими додатками до цієї угоди, будуть застосовуватись не тільки до діючої на момент укладання угоди системи доменних імен (DNS), одним з доменів верхнього рівня якої є домен .UA, а й до інших систем доменних імен та цифрових ідентифікацій в Українському сегменті мережі Інтернет, таких як "інтернаціоналізовані доменні імена" (IDN - internationalized domain names) з використанням кириличної абетки, систем, що базуються на протоколах ENUM та інших, які призначені для ідентифікації інформаційних ресурсів і користувачів в Україні, мають ієрархічну структуру та централізовано адмініструються.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Об'єднання, здійснюючи надані цією угодою повноваження з адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, забезпечує виконання наступних умов:
3.1.1. Реєстрація доменних імен здійснюється у відповідності до заявок замовників - юридичних та фізичних осіб без вимог громадянства та вимог резидентної належності. При цьому реєстрація, делегування і користування доменним іменем вважається такими, що здійснюються під юрисдикцією України.
3.1.2. Реєстрація доменних імен здійснюється вповноваженими Об'єднанням реєстраторами. Замовник самостійно обирає реєстратора, який від імені та в інтересах замовника здійснює реєстрацію замовленого доменного імені. Між реєстратором та реєстрантом укладається угода.
3.1.3. Замовник на власний розсуд визначає в якому з рівнів доменів загального користування або безпосередньо на другому рівні домену .UA він бажає зареєструвати доменне ім'я особистого користування. Кількість доменних імен особистого користування, які можуть замовлятись для реєстрації і використовуватись не обмежується.
3.1.4. При замовлені реєстрації доменного імені замовник повинен підтвердити в угоді, що реєстрація та користування замовленого доменного імені:
3.1.4.1. не суперечить чинному законодавству України;
3.1.4.2. не суперечить умовам затверджених Комітетом "Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA";
3.1.4.3. не порушує існуючі на момент замовлення права та охоронювані законом інтереси третіх осіб;
3.1.4.4. не використовуватиметься для розповсюдження недостовірної інформації, введення користувачів в оману, не використовуватиметься з метою недобросовісної конкуренції, здійснення правопорушень чи злочинів, включаючи комп'ютерні злочини;
3.1.4.5. назва доменного імені що замовляється, без підтвердження права її використання, не повинна співпадати (фонетично, з використанням транслітерації, в перекладі на іноземні мови, в написанні кирилицею та у інший спосіб) з повними чи скороченими назвами органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, державних посад, міжнародних організацій, країн та економічних утворень згідно із міжнародним стандартом ISO 3166, назвами географічних об'єктів України, зареєстрованими назвами ліків, медичних та лікарських засобів, чи іншими назвами, виключне право використання яких, згідно з законодавством належить певним фізичним чи юридичним особам;
3.1.4.6. здійснюватиметься з дотриманням норм законодавства України та міжнародних рекомендацій про захист суспільної моралі.
3.1.5. Замовник повинен в угоді підтвердити свою згоду з тим, що у разі виникнення конфліктів та спорів з приводу реєстрації і користування замовленого доменного імені вирішення таких конфліктів та спорів буде здійснюватись у відповідності до визначеної в "Правилах реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA" процедури вирішення спорів та конфліктів. Процедура вирішення спорів та конфліктів при реєстраціях та користуванні доменними іменами не повинна обмежувати право особи звернутись за захистом своїх прав до судів, згідно із законодавством України.
3.1.6. В угоді між реєстрантом та реєстратором має бути передбачено згоду реєстранта (замовника), що дані про нього та призначених ним для обслуговування доменного імені осіб з їх попередньої згоди будуть розміщені та публічно доступні через інформаційну службу WHOIS ("кто є кто"). Правилами має бути передбачено, які саме дані про реєстранта та призначених ним осіб для обслуговування доменного імені будуть розміщені та публічно доступні через інформаційну службу WHOIS.
3.1.7. Замовник повинен в угоді підтвердити свою згоду з тим, що у разі порушення ним умов реєстрації та користування доменним іменем, визначених в п.3.1.4, реєстрацію відповідного доменного імені може бути скасовано. "Правила реєстрацій та користування імен доменів в домені .UA" мають включати виключний перелік випадків, в яких реєстрація або делегування доменного імені скасовуються та процедуру скасування.
3.1.8. Замовник реєстрації після здійснення реєстрації замовленого доменного імені є реєстрантом цього доменного імені - особою, яка має право і несе відповідальність за розпорядження та користування доменним іменем в межах визначеного терміну реєстрації.
3.1.9. Реєстрант визначає осіб, які здійснюватимуть адміністративні, технічні та розрахункові дії з обслуговування певного доменного імені. Перед визначенням цих осіб реєстрант повинен отримати їх попередню згоду на здійснення відповідних функцій. Право на зміну визначених осіб та даних про них має лише реєстрант. Функції адміністративного, технічного та розрахункового обслуговування певного доменного імені можуть виконуватись самим реєстрантом. Реєстрант несе відповідальність за достовірність даних про себе та призначених осіб для обслуговування цього доменного імені. Надання недостовірних даних про реєстранта або призначених реєстрантом осіб є підставою для скасування реєстрації доменного імені. Реєстрант та/або призначені ним особи, що обслуговують певне доменне ім'я, у разі зміни початкової реєстраційної інформації, повинні вживати необхідних заходів для того, щоб дані про реєстранта та/або призначених ним осіб, які розміщені в реєстраційній базі даних та доступні через інформаційну службу WHOIS, були достовірними та актуальними.
3.1.10. Назва домену реєструється на термін вказаний заявником, але не менше одного і не більше десяти років. При подовженні терміну реєстрації переважне право подовження реєстрації має попередній реєстрант.
3.1.11. Ніякі зміни "Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA" не можуть припиняти права сумлінних користувачів щодо доменних імен, які вже зареєстровані.
3.1.12. Можливість повного використання доменного імені включає реєстрацію та делегування. Доменне ім'я може бути зареєстрованим, але не використовуватись. При реєстрації виконуються лише обумовлені Правилами записи про певне доменне ім'я в реєстраційній базі даних (реєстрі), таке доменне ім'я вважається зареєстрованим та таким, що не використовується. При делегуванні у відповідному реєстрі та серверах виконуються обумовлені Правилами та технічними стандартами записи про сервери доменних назв (DNS), які обслуговують це доменне ім'я. З моменту делегування певного доменного імені воно вважається таким, що використовується.
3.1.13. Один або декілька доменів загального користування (рівнів в домені .UA) мають бути доступні замовникам для реєстрацій доменних імен особистого користування на безоплатній основі.
3.1.14. Для реєстрацій доменних імен в інтересах певних категорій користувачів (реєстрантів) встановлюються домени спеціального користування та визначається окремий порядок реєстрацій доменних імен в таких доменах спеціального користування в домені .UA.
3.1.15. Адміністрування та обслуговування доменів загального та спеціального користування (визначених в Правилах доменів другого рівня в домені .UA), в яких здійснюються реєстрації доменів третього рівня особистого користування, має здійснюватись вповноваженими адміністраторами - суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, органами державної виконавчої влади, що акредитуються для цієї діяльності. Адміністрування частини доменів загального та спеціального користування може здійснюватись безпосередньо самим Об'єднанням. Діяльність адміністраторів доменів загального та спеціального користування здійснюється виключно на умовах відповідних угод з Об'єднанням. Адміністрування доменів загального користування географічного характеру, що визначають територіально-адміністративні центри України, має здійснюватись переважно адміністраторами, які розташовані в цих територіально-адміністративних центрах. Адміністратор домену загального користування не може бути одночасно реєстратором. Адміністратор домену загального користування має надавати однакові умови обслуговування для всіх реєстраторів, які акредитовані Об'єднанням. Об'єднання застосовує рівні вимоги щодо діяльності всіх адміністраторів доменів загального користування, не надаючи переваг будь-якому з адміністраторів доменів загального користування. Об'єднання несе відповідальність за виконання умов угод з адміністраторами доменів загального та спеціального користування.
3.1.16. Адміністратори, що обслуговують системи реєстрації, системи доменних імен, реєстри (бази даних) різних рівнів домену .UA - доменів загального або спеціального користування, в яких здійснюються реєстрації імен доменів особистого користування, можуть здійснювати свою діяльність для реєстраторів (надавати послуги) як на оплатній, так і на безоплатній основі. Реєстратори також можуть надавати послуги реєстрації доменних назв як на платній основі, так і на безоплатній основі.
3.1.17. Виключний перелік доменів другого рівня загального та спеціального користування для реєстрацій доменів третього рівня особистого користування має бути визначений в "Правилах реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA".
3.1.18. Реєстрації доменних імен мають здійснюватись уповноваженими реєстраторами - суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, що акредитуються для цієї діяльності Об'єднанням. Діяльність реєстраторів здійснюється виключно на умовах угод з Об'єднанням. Діяльність реєстраторів, вповноважених здійснювати реєстрації та обслуговування доменних імен в доменах спеціального користування, здійснюється на умовах, визначених адміністратором домену спеціального користування за погодженням із Об'єднанням. Об'єднання застосовує рівні вимоги щодо діяльності всіх реєстраторів, не надаючи переваг будь-якому з реєстраторів, яких воно акредитує. Об'єднання несе відповідальність за виконання умов акредитації реєстраторів. Перелік діючих уповноважених реєстраторів повинен бути постійно доступним на веб-сайті Об'єднання.
3.1.19. Об'єднання не здійснює самостійно ті види діяльності та не надає самостійно ті послуги, для яких воно акредитує інших суб'єктів.
3.1.20. Об'єднання не здійснює реєстрації доменів особистого користування для кінцевих замовників - користувачів (реєстрантів), які мають обслуговуватись виключно реєстраторами. Об'єднання сприяє розвитку конкуренції серед реєстраторів та адміністраторів доменів загального користування, та, як наслідок, підвищенню якості послуг реєстрації та використання доменів, зниженню цін, тощо.
3.1.21. Об'єднання забезпечує чіткі процедури переходу реєстрантів від одного реєстратора до іншого, та створює умови для безперервного обслуговування реєстрантів при припиненні діяльності будь-якого з реєстраторів.
3.1.22. Реєстрації доменних імен мають здійснюватись автоматизованими системами за визначеними Об'єднанням технічними умовами. Автоматизовані системи реєстрації імен доменів, зберігання та змін реєстраційних даних та/або записів про системи доменних імен, реєстри та бази даних на різних рівнях домену .UA можуть обслуговуватись різними організаціями - адміністраторами на умовах угод з Об'єднанням.
3.1.23. Термін обробки/задоволення заявки/автоматизованого запиту в системі користувач-реєстратор-реєстр становить не більше 1 години. В системі реєстрації має бути неможливим дублювання запитів/прийом заявок на одне й те саме ім'я домену, якщо такий запит/заявка вже прийнято системою. Термін обробки відкладеної заявки, з визначених Об'єднанням причин, не перевищує 48 годин.
3.1.24. Умови (правила) реєстрацій доменних імен особистого користування не можуть створювати переваг будь-яким категоріям користувачів (замовникам, реєстрантам) імен доменів загального користування.
3.1.25. Об'єднання забезпечує умови захисту прав інтелектуальної власності при реєстраціях доменних імен через впровадження механізмів відповідальності реєстрантів/реєстраторів/організацій-адміністраторів.
3.1.26. Об'єднання забезпечує розвиток ефективних механізмів вирішення конфліктів при реєстраціях та/або спорів щодо зареєстрованих доменних імен. Такі механізми можуть включати третейські суди, посередництво, сприяння примиренню, адміністративне врегулювання та інші заходи відповідно до законодавства України та міжнародних норм і рекомендацій.
3.2. Об'єднання забезпечує розробку та відкрите обговорення проекту "Правил реєстрацій і користування іменами доменів в домені .UA" в різних верствах Інтернет співтовариства в Україні та за участю зацікавлених органів державної влади. Об'єднання надає проекти розроблених "Правил реєстрацій і користування іменами доменів в домені .UA" та змін і доповнень до них, проекти інших положень та регламентів для схвалення Координаційній раді Об'єднання.
3.3. Об'єднання має чітко дотримуватись принципів рівноправної, відкритої та прозорої участі різних організацій у діяльності Координаційної ради об'єднання на умовах Статуту та Положень, затверджених Координаційною радою Об'єднання.
3.4. При введені в дію в встановленому законодавством порядку "Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA" Об'єднанням має бути забезпечено безперебійний механізм функціонування вже існуючих (зареєстрованих) доменних імен на термін не менше ніж 1 рік або на терміни, визначені на момент реєстрації існуючих доменних імен.
3.5. Об'єднання забезпечує Комітет необхідною інформацією для взаємодії Комітету з ICANN та іншими організаціями з розподілу адресного простору в мережі Інтернет.
3.6. Виконуючи умови цієї угоди та маючи відповідні права і повноваження, Об'єднання разом з Комітетом здійснює всі необхідні заходи, пов'язані з переделегуванням Об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня .UA згідно із "Принципами делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн" Міжурядового консультаційного комітету (GAC ICANN), для чого Об'єднання та Комітет укладають відповідну угоду з ICANN.
3.6.1. Записи в базі даних IANA/ICANN щодо адміністративного та технічного контактів, які обслуговують домен .UA, та записи в інших базах даних, що визначають повноваження та функції адміністрування в інших системах адресацій, мають включати лише дані про саме Об'єднання, або його підрозділи та не включати будь-які персональні дані посадових осіб Об'єднання.
3.7. Об'єднання сприяє та поширює можливість і доступність, на загальних умовах для всіх користувачів та реєстраторів, реєстрацій доменних імен та делегування доменів в домені .UA українцям за походженням у різних країнах світу. Об'єднання створює необхідні умови для розвитку привабливості та конкуренції реєстрацій імен у домені .UA по відношенню до інших доменів верхнього рівня мережі Інтернет.
3.8. Об'єднання створює технічний комплекс підтримки та обслуговування реєстрів (баз даних), забезпечує первинний та вторинні сервери доменних імен для обслуговування систем доменних імен домену .UA, інших систем адресації та систем реєстрацій на рівні, який забезпечить стале та безперебійне функціонування цих систем, безпеку та захист даних в них не гірше, ніж у відповідності до існуючих стандартів та вимог до захисту та безпеки систем доменів верхнього рівня мережі Інтернет, захист персональних даних користувачів (замовників, реєстрантів, реєстраторів, адміністраторів, осіб, що обслуговують за дорученням реєстрантів їх доменні імена), збереження та захист системних журналів, протоколів та іншої критичної інформації, необхідність збереження та захисту якої, визначається відповідними технічними умовами.
3.9. Об'єднання розробляє та реалізує комплексну систему захисту інформації в системах та базах даних (реєстрах) у відповідності до вимог діючого законодавства України у сфері технічного та криптографічного захисту інформації. Технічні системи реєстрацій, делегування, змін реєстраційних даних про реєстрантів та осіб, що обслуговують доменні імена, операції з серверами доменних імен, базами даних (реєстрами) тощо повинні мати достатній рівень безпеки, щоб унеможливити несанкціоновані втручання в такі системи, гарантувати чітку автентифікацію учасників системи, цілісність даних тощо. На всіх рівнях та елементах відповідних систем створення, обробки та зберігання даних застосовувати електронно-цифровий підпис, електронні документи та електронний документообіг у відповідності до чинного законодавства.
3.10. Об'єднання сприяє Комітету в розвитку та підтримки функціонування систем електронного цифрового підпису, систем електронного документообігу, систем електронної комерції, систем електронних платежів, координує свою діяльність та співпрацює з визначеними організаціями у цій сфері.
3.11. Об'єднання сприяє розвитку довіри користувачів до діяльності в мережі Інтернет, реєстрації та використанню доменних імен у всіх рівнях домену .UA, інших системах реєстрації в адресному просторі українського сегменту мережі Інтернет.
3.12. Об'єднання сприяє ефективному розвитку систем безпеки в Інтернет та захисту інформаційно-телекомунікаційних ресурсів, відомій, як CSIRT (Computer Security Incident Response Teams) або CERT (Computer Emergency Response Team), розробляє та впроваджує механізми і регламенти взаємодії та співпраці з такими організаціями.
3.13. Об'єднання здійснює свою діяльність у відповідності до законодавства України, а також у відповідності до міжнародних норм, стандартів та рекомендацій у сфері управління адресами та іменами в мережі Інтернет.
3.14. Мовою правил, положень, регламентів, процедур, звітів, публікацій та іншої документації, що випливає з виконання умов цієї Угоди, є українська мова.
3.15. Об'єднання кожні 6 місяців перші 2 роки та щорічно після цього терміну, надає звіт Комітету щодо поточної ситуації з адмініструванням домену .UA та адресного простору українського сегменту мережі Інтернет, що включає погоджену статистичну інформацію, досягнуті результати по кожній з визначених функцій діяльності, зміни за минулий період, технічний стан, головні події, проблеми, зв'язані з виконанням повноважень і обов'язків Об'єднання та іншу інформацію щодо виконання цієї Угоди, визначену Комітетом. Окрім звітності, Об'єднання зобов'язане на запити Комітету надавати інформацію необхідну для здійснення контролю за виконанням умов цієї Угоди.
3.16. Об'єднання не може без відповідного рішення Комітету передавати у будь-який спосіб повністю або частково права, обов'язки, повноваження, що випливають з цієї угоди, третім особам.
3.17. Термін закінчення дії цієї Угоди не визначається Комітетом до того часу, поки Об'єднання сумлінно виконує умови цієї Угоди, вимоги законодавства України та вимоги міжнародних організацій з розподілу та управління глобальним адресним простором, положення Принципів GAC ICANN.
3.18. Якщо, за рішенням Комітету при прийняті якого беруться до уваги пропозиції Координаційної ради Об'єднання, діяльність Об'єднання визнається такою, що не відповідає зазначеним умовам чи вимогам та такою, що робить неможливою подальше виконання Об'єднанням повноважень з адміністрування адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, реєстрів, систем реєстрацій та систем доменних імен домену верхнього рівня .UA, Об'єднання зобов'язується в терміни встановлені Комітетом здійснити всі необхідні заходи для передачі визначених повноважень і переміщення всіх необхідних даних, баз даних і записів до нової, визначеній Урядом України організації. При цьому Об'єднання не вимагатиме будь-яких відшкодувань витрат, тощо. Після виконання цих умов Комітет припиняє дію цієї Угоди.
3.19. Контроль за виконанням умов цієї Угоди здійснюється представником Комітету в Координаційній раді Об'єднання. Повноваження представника Комітету в Координаційній раді Об'єднання визначаються Комітетом відповідно до законодавства України, умов цієї Угоди та Статуту Об'єднання.
3.20. За умовами цієї Угоди, Комітет:
3.20.1. Здійснює необхідні заходи щодо затвердження та подання на державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку "Правил реєстрацій та користування іменами доменів в домені .UA", змін до них та інших правил та регламентів, які випливають з умов цієї Угоди та ухвалюються Координаційною радою Об'єднання.
3.20.2. Інформує ICANN та, при необхідності, інші відповідні міжнародні організації про визнання Урядом України прав і повноважень Об'єднання щодо адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня .UA.
3.20.3. Здійснює всі необхідні заходи, пов'язані з переделегуванням Об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня .UA згідно із "Принципами делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країн" Міжурядового консультаційного комітету (GAC) ICANN.
3.20.4. Сприяє розвитку міжурядової взаємодії і діяльності ICANN та інших міжнародних організацій у сфері координації та управління глобальними системами адресації, зміцненню активної позиції та розвитку українського сегменту мережі Інтернет, здійснює необхідні кроки для набуття членства України в GAC ICANN.
3.20.5. Сприяє Об'єднанню та Координаційній раді Об'єднання у виконанні ними обов'язків та здійсненні повноважень, що випливають з цієї Угоди, Статуту Об'єднання, міжнародних положень та рекомендацій в цій сфері діяльності.
3.20.6. Не здійснює самостійно будь-яких дій з адміністрування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет поза умовами цієї Угоди, та дотримується визначених цією Угодою та Статутом Об'єднання умов діяльності Координаційної ради Об'єднання з урахуванням інтересів сторін - учасників Координаційної ради Об'єднання.
3.20.7. Угода зберігає свою чинність при реорганізації Комітету.
3.20.8. Самостійно сповіщає про умови цієї Угоди інші органи державної влади в Україні, взаємодіє з іншими органами державної влади щодо реалізації цієї Угоди та. за можливістю, інформує Об'єднання про цю взаємодію.
3.21. Угоду укладено "22" січня 2004 року в м. Києві в Україні в 2 примірниках.
3.22. Сторони мають право за погодженням змінювати умови цієї Угоди, підписувати додаткові угоди, які мають бути невід'ємними її частинами.
3.23. Ця Угода вступає в дію з дати її підписання.

4. Підписи сторін

Державний комітет зв'язку та інформатизації України,
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна


Голова
О.В. Яценко

  Об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр",
вул. Володимирська, 10, м. Київ, 01025, Україна,

Директор
Ю.В. Гончарук

 

 

 

 

Повернутись
©UANIC WG, 2003 р. webmaster@ua-nic.net