Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC, 20 лютого 2003 року

ВІДКРИТА БАГАТОСТОРОННЯ УГОДА
ПРО СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
З ПИТАНЬ АДМІНІСТРУВАННЯ ДОМЕНУ .UA
 
м.Київ, „30” січня 2003 року.


1. Преамбула


Враховуючи, що:

1. Домен верхнього рівня .UA є складовою частиною всесвітньої системи доменних імен, що її адмініструє "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (ICANN). ICANN має статус міжнародної безприбуткової недержавної організації, розташована в США та діє від імені і в інтересах всіх користувачів Інтернету;

2. Всесвітня система доменних імен є наднаціональною автоматизованою системою, яка функціонує згідно чинних правил ICANN (RFC#1591 та ICP-1), чинних стандартів Інтернету, з урахуванням останніх рекомендацій ICANN, CENTR, USљDoC, WIPO, а також прикладів кращої міжнародної практики;

3. Правила та практика функціонування всесвітньої системи доменних імен визначають необхідність побудови такої системи правовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA, яка:

задовольняє потреби суспільства та підприємництва;

відповідає чинному законодавству України;

сприяє розвитку в Україні системи доменних імен та Інтернету в цілому;

відповідає інтересам світової Інтернет-спільноти;

4. Домен .UA є самокерованим громадським ресурсом;

та з метою:

5. Забезпечення безперебійного функціонування домену .UA;

6. Дотримання балансу інтересів всіх зацікавлених сторін української Інтернет-спільноти та учасників ринку Інтернет-послуг України щодо всесвітньої системи доменних імен та домену .UA;

2. Учасники Відкритої Багатосторонньої Угоди

Об'єднання юридичних осіб “Інтернет Асоціація України”, в особі Голови Правління Попової Тетяни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту,

Всеукраїнська громадська організація “Українська Інтернет спільнота”, в особі Голови Виконавчої Ради Стесіна Андрія Вікторовича, який діє на підставі Статуту,

далі поіменовані “Організації”,

ТзОВ “Хостмайстер”, в особі Директора Мостового Бориса Михайловича, який діє на підставі Статуту, далі поіменоване “Адміністратор”,

Кохманюк Дмитро Сергійович, громадянин України, закордонний паспорт України АС 245853, виданий органом ! 2606љ09 лютого 1996 року;

Свиридов Ігор Анатолійович, громадянин України, український закордонний паспорт КС028125, виданий органом ! 2USA 04 січня 1998 року;

далі поіменовані “Відповідальні фахівці”,

уклали цю Відкриту Багатосторонню Угоду.

Ця Угода є відкритою в тому розумінні, що до числа зазначених вище Організаційљ- Учасників цієї Угоди, можуть приєднуватись зацікавлені державні установи, зареєстровані Міністерством юстиції України всеукраїнські громадські організації та зареєстровані в Україні об'єднання підприємств.

3. Предмет Угоди

1. Організації, Відповідальні фахівці та Адміністратор погодились створити Громадську Наглядову Раду з питань адміністрування домену .UA (далі - Рада).

2. До компетенції Ради входять:

1. збирання, накопичення та обробка інформації про інтереси різних груп інтересів української Інтернет-спільноти та учасників українського ринку Інтернет-послуг щодо системи доменних імен;

2. узагальнення зібраної та накопиченої інформації в вигляді рекомендацій та пропозицій про внесення змін до Правил публічних доменів та Правил домену .UA.

3. розробка рекомендацій і пропозицій щодо змісту типових угод між Адміністратором та реєстраторами, між реєстраторами та реєстрантами.

4. розробка рекомендацій і пропозицій щодо інших аспектів функціонування системи доменних імен.

5. організація періодичного аудиту програмного забезпечення Бази даних домену .UA та щорічного фінансового звіту Адміністратора.

4. Права та обов'язки Учасників цієї Угоди

1. Учасники цієї угоди погоджуються з тим, що адміністратору надано права та доручено обов'язки з адміністрування домену .UA в обсягах, передбачених документами RFC-1591 (http://www.faqs.org/rfcs/rfc1591.html) і ICP-1 (http://www.icann.org/icp/icp-1.htm).

2. Адміністратор та кожна з Організацій зобов'язані делегувати для участі в роботі Ради одного свого представника, який має право голосу на засіданнях Ради (далі - Повноважний Представник). Організації підтверджують повноваження своїх Повноважних Представників належним чином засвідченими довіреностями, з чітким зазначенням терміну повноважень.

3. Відповідальні Фахівці права окремого голосу не мають, та приймають участь в роботі Ради опосередковано, через Адміністратора.

4. Кожен з Учасників цієї Угоди має безумовне право приймати участь в засіданнях Ради.

5. Кожен з Учасників цієї Угоди в особі свого Повноважного Представника має безумовне право впливати на прийняття рішень Радою відповідно до нижчеописаних процедур.

6. Кожен з Учасників цієї Угоди має право достроково перервати повноваження свого Повноважного Представника в Раді, і передати його повноваження іншому Повноважному Представникові (з оформленням повноважень в порядку, передбаченому п.4.2 цієї Угоди). Про зміну свого Повноважного Представника Учасник зобов'язаний сповістити інших Учасників письмово. У кожен конкретний момент часу кожнен з Учасників може мати в Раді тільки одного Повноважного Представника.

7. Кожен з Учасників цієї Угодиі, має безумовне право в будь-який момент перервати свою участь в цій Угоді, про що зобов'язаний сповістити інших Учасників письмово. Для поновлення участі такого Учасника в цій Угоді застосовується процедура, описана в п.п. 5.10 та 6.1.

8. Адміністратор підписанням цієї Угоди погоджується вносити до Правил домену .UA всі зміни, схвалені Радою.

9. Адміністратор підписанням цієї Угоди погоджується не вносити до Правил домену .UA ніяких змін, не схвалених Радою.

5. Процедури роботи і прийняття рішень Радою

1. Рада складається з Повноважних Представників Учасників.

2. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу в три місяці. В засіданні Ради беруть участь тільки Повноважні Представники Учасників, якщо Радою не прийняте інше рішення. На засіданнях головує один з Повноважних Представників (по черзі, згідно з українською абеткою).

3. Усі рішення Ради, за винятком рішення про приєднання до цієї Угоди нових Учасників, приймаються простою більшістю від присутніх на засіданні Ради Повноважних Представників, з урахуванням права вето згідно п.5.6 та 5.7.

4. Дата чергового засідання Ради призначається самою Радою.

5. Регламент роботи Ради визначається самою Радою.

6. Кожен з Учасників цієї Угоди в особі свого Повноважного Представника має безумовне право вето, що може бути накладене на будь-яке рішення Ради безпосередньо в момент прийняття цього рішення (при голосуванні на засіданні Ради).

7. Кожен з Учасників цієї Угоди в особі свого керівного органу має безумовне право вето, що може бути накладене на будь-яке рішення Ради на протязі десяти днів з моменту отримання Протоколу засідання Ради, про що письмово повідомляються всі інші Учасники цієї Угоди.

8. Рішення Ради, не ветовані керівними органами жодного з Учасників - вступають в силу через місяць після прийняття, якщо інше не встановлено самою Радою.

9. Право вето не поширюється на попередні рішення Ради, які вже вступили в силу. При голосуванні по кожному з питань відправним є поточний стан справ, діючий в момент проведення голосування. Голосуватися можуть лише зміни щодо поточного стану справ.

10. Для ухвалення рішення про приєднання до даної угоди нового учасника необхідно одноголосне рішення повного складу Ради (Повноважних Представників від всіх Учасників цієї Угоди).

6. Приєднання нових учасників до даної угоди

1. Приєднання нових учасників до даної угоди здійснюється шляхом подачі письмового повідомлення всім Учасникам Ради. Голосування відбувається на першому після такого повідомлення засіданні Ради, на якому буде присутнім весь її склад (Повноважні Представники всіх Учасників), відповідно до п. 5.10.

7. Термін дії цієї Угоди

1. Термін дії цієї Угоди не обмежений. Кожен з Учасників може вийти з цієї Угоди відповідно до процедури п.4.7.

8. Адреси і реквізити Учасників.

1. Інтернет Асоціація України

Юридична адреса: 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 13
Поштова адреса: 01025 м. Київ, вул. О.Гончара, 15
р/р ! 260061150 в 5 КФ АППБ "Аваль", м. Киев
МФО 322614 Код ОКПО 31088771
тел/факс +380(44)228-29-25; e-mail: dir _at_ inau.org.ua

2. Всеукраїнська громадська організація „Українська Інтернет спільнота”

02098 м. Київ вул. Березняківська 38Б
р/р ! 260032832 в Четвертому Київському філіалі АППБ "Аваль"
МФО 322971 Код ЄДРПОУ 26252207
тел. +380(44)235-25-71 факс +380(44)235-25-67; e-mail: info _at_ uic.org.ua

3. Адміністратор

Поштова адреса: 04136 Київ-136 А/С 89
Юридична адреса: 01028 м.Київ, вул. Феодосієвська, 48/52 кв. 78
п/р ! 2600207105 в АБ „АЖІО”, МФО 300175
ІПН: 313063526500
Свідоцтво пл.ПДВ ! 37041417
Код ЄДРПОУ 31306359
тел +380(44)451-7456
e-mail: info _at_ hostmaster.net.ua

4. Відповідальні фахівці

Дмитро Кохманюк
e-mail: dk _at_ farm.org
Поштова адреса:
284 Los Palmos drive,
San Francisco,
CA 94127
USA

Ігор Свиридов
e-mail: sia _at_ nest.org
Поштова адреса:
650 Castro Street #120-335
Mountain View,
CA 94041-2055
USA

9. Підписи Учасників

Від

Інтернет Асоціації Украіни

Від

ВГО „Українська Інтернет спільнота”

Від

ТзОВ „Хостмайстер”

Відповідальні

Фахівці:

Голова Правління Голова Виконавчої Ради
Директор

______________
Дмитро Кохманюк

______________
Тетяна Попова
______________
Андрій Стесін
______________
Борис Мостовий
______________
Ігор Свиридов
Повернутись
©UANIC, 2003 р. webmaster@ua-nic.net